Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Blog

15.12.2011Legislativa

Novelizace zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

Změnami prošel v posledních dnech zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. S účinností 1.1.2012 se jej dotkly se hned 3 novely - 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb. z částky 128/2011 a pak s účinností 1.4.2012 375/2011 Sb.

Nejrozsáhlejší novelou je 367/1991 Sb., která má celkem 91 bodů.

Co se změnilo? Namátkou vybíráme:

- ze zákona vypadl pojem "chráněná pracovní dílna"

- nové ustanovení § 109a - uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám

- zákon zavádí nový pojem "sdílené zprostředkování zaměstnání"

13.12.2011Legislativa

Balíček změn pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti novela 366/2011 Sb.

Nejdůležitější změny se týkají zákonů 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, 108/2006 Sb. o sociálních službách, 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

Změn je opravdu, zasahují zejména do oblastí pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a státní sociální podpory, namátkou:

 • zvýšení komfortu klienta, všechny záležitosti bude moci vyřídit na jednom místě, řízení by mělo být zjednodušeno
 • sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým má být namísto obcí s rošířenou působností Úřad práce České republiky
  (obcí s rozšířenou působností je 227, úřadů práce je 409 úřadů)
 • změny ve způsobech posuzování stupně zavislosti na pomoci jiných osob
 • zvýšení příspěvku středně těžce závislým osobám do 18 let na 6.000 Kč
 • zjednosušení posudkových řízení (placených státem) pro přiznání sociálních dávek

Všechny výše uvedené předpisy samozřejmě dostupné na www.zakonyprolidi.cz v konsolidovaných zněních účinných od 1.1.2012.

12.12.2011Legislativa

Nižší sazba DPH zvýšena na 14% - již za 20 dní!

Novelou 370/2011 Sb., která byla 6. prosince vyhlášena v částce Sbírky zákonů 129/2011 se mění zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Mezi hlavní změny, které tato 42 bodová novela přináší, patří zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ze současních 10 % na 14 % s účinností od 1. ledna 2012.

Od 1. ledna 2013 novela zavádí jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %.

P.S. Zákony pro lidi jsou opět první na české webu, kdo Vám přináší nové konsolidované znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 370/2011 Sb. (a samozřejmě ve znění všech předchozích novel 47/2011 Sb., 199/2010 Sb., 120/2010 Sb., 489/2009 Sb., 362/2009 Sb., 281/2009 Sb., 87/2009 Sb., 302/2008 Sb., 126/2008 Sb., 124/2008 Sb., 296/2007 Sb., 270/2007 Sb., 261/2007 Sb., 172/2007 Sb., 319/2006 Sb., 230/2006 Sb., 109/2006 Sb., 545/2005 Sb., 441/2005 Sb., 377/2005 Sb., 217/2005 Sb., 215/2005 Sb., 124/2005 Sb., 669/2004 Sb., 635/2004 Sb.)

09.12.2011Legislativa

Nové znění Zákoníku práce k dispozici (zatím) pouze u nás !

323 novelizačních bodů článku I. 365/2011 Sb. představuje nejrozsáhlejší novelu Zákoníku práce v jeho pětiletých dějinách.

Mění se řada věcí, namátkou:

 • nižší odstupné pro zaměstannce, kteří jsou v pracovním poměru méně než 2 roky
 • práce přečas do úrovně 150 hodin ročně v roce může být kryta sjednanou mzdou
 • dohody o provedení práce mohou být 300 hodin ročně oproti dosavadním 150 hodinám
 • trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje ze současných 2 let na 3 roky

Nové znění Zákoníku práce 262/2006 Sb. účinné od 1.1.2012 prozatím na českém webu dostupné pouze u nás: !

07.12.2011Komentáře

Přečetl jsem: Radek Sikorski - Čas jednat právě nastal

Necítím se naprosto kompetentní rozumět aktuálním problémům a otazníkům kolem eura, společných evropských dluhopisů, ECB jako věřitele poslední instance, důvěryhodnosti evropského záchranného valu, způsobům, jak ratingové agentury otáčejí světem, úvěrům, které musí splácet Řecko, Itálie a ostatní (Česko zřejmě nevyjímaje) tím, že si musí vzít další úvěry patrně s vyšším úrokem, než jsou ty splácené.

A už vůbec se necítím kompetentní o tom cokoliv ne-nesmyslného říct.

Mám jen tichou pochybnost, zda tomu rozumí aspoň někdo ...?

V Respektu číslo 49 jsem si přečetl zkrácený překlad projevu polského ministra zahraničí Radka Sikorski - a trhnul jsem sebou ... nad přesnými tahy skalpelu jeho slov, nad jejich závažností a toho, jak se nás všech týkají.

Článek v Respektu je pouze pro platící, našel jsem jsem však odkaz na nezamčenou repliku na salon.eu.sk.

(pavelg(@)aion.cz)

01.12.2011Nové funkce

Mobilní verze zákonů pro lidi - m.zakonyprolidi.cz

Zákony pro lidi vítají měsíc prosinec svou mobilní verzí. Najdete ji na adrese m.zakonyprolidi.cz.

Stejná data a téměř stejné funkce přizpůsobené pro Vaše mobilní telefony. Samozřejmě čím větší obrazovka a čím chytřejší telefon, tím lépe.

Dokonce je zde i funkce navíc - přímé zadání čísla paragrafu.

Počet a typy telefonů, na kterých jsme zkoušeli, je samozřejmě dosti omezen. Takže pokud narazíte na nějaké potíže Napište nám.

01.12.2011Nové funkce

Přechodná ustanovení

Zpracovali jsme pro vás vnořená Přechodná ustanovení.

Některé předpisy zavádějí tzv přechodná ustanovení, kterými řeší nejrůznější situace na přelomu účinnosti nového znění. Některé ustanovení se nemusí nutně týkat zákona v kterém jsou zmíněny, ale týkají se jiných předpisů. Takové přechodné ustanovení jsme pro přehlednost vložili na konce cílových předpisů do zvláštních bloků. Do obsahů předpisů jsme pak vložili odkaz na tato přechodná ustanovení. Nyní již nepřehlédnete žádné důležité ustanovení :-)

Každé přechodné ustanovení je indikováno v předpisu takto: "Přechodné ustanovení zavedeno Čl. xx zákona nn/yyyy Sb. ...", odkaz na předpis, který ustanovení zavedl, je aktivní.

Konkrétní příklad zapracování přechodných ustanovení do Občanského soudního řádu 99/1963 Sb.

25.11.2011Nové funkce

Přehled nad nově vyhlášenými, nově účinnými a nově konsolidovanými předpisy

Z titulní stránky jsou nyní přístupné 3 seznamy nových předpisů:

 Všechny 3 seznamy mají k sobě i RSS kanál.

Třešínka na dortu navíc: v seznamech nově účinných vyhlášených i konsolidovaných je k dispozici i jednoduchá časová osa, kde můžete nahlédnout na minulé i budoucí měsíce. 

novekz.png

24.11.2011Nové funkce

Obrázky v textech zákonů !

Po několika měsících perné práce jsme finalizovali zpracování obrazků a souborových příloh.
Nyní jsou všechny obrázky, vzorce, přílohy viditelné v textu (kliknutím lze otevřít v plné velikosti).

Několik ukázek:

Příloha č. 1, 2, 3 k vyhlášce č. 460/2008 Sb. 
- Vzory služebních stejnokrojů, vnější označení a další výbavy policie
- náhledy barevných obrázků v textu

Příloha k již zrušené vyhlášce 190/1996 Sb., bod 9.2. a následující body
- řada ručně kreslených (tajemných :-) symbolů a vzorců vsazená přímo do textu

Příloha č. 4 k již zrušené vyhlášce č. 313/2000 Sb.
- značky střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.
- obrázky základních železničních návěstí
- barevné náhledy vsazené přímo do textu

Příloha č. 1a k nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
- novelizace národního seznamu evropsky významných lokalit
- původně nepoužitelně obří mapy změnšené na použitelnou velikost a vsazené do textu

23.11.2011Nové funkce

Potřebujete někdy i slovenské zákony?

Dovolte tedy informovat Vás o aplikaci Zákony pre ľudí SK (samozřejmě rovněž z dílny firmy AION), která analogickým způsobem a ve stejném rozhraní zpřístupňuje Zbierku zákonov Slovenskej republiky.

http://www.zakonypreludi.sk

21.11.2011Nové funkce

Aktualizace 21.11.2011

Přinášíme vám pár vylepšení:

Nápověda - nová sekce s nápovědou a hodnotnými články.

Blog - nová sekce drobných příspěvků na nejrůznější témata.

Reference - nová stránka se zajímavýmy odkazy.

Napište nám - formulář nyní odesílá emaily v pěkné html podobě.

Mapa webu - přidány chybející odkazy.

a spoustu drobných oprav, ať slouží...

10.11.2011Legislativa

Nebyla Vaše reklamace vyřízena do 30 dnů?

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě, viz § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.

PO UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY má spotřebitel stejná práva, jako by se JEDNALO O VADU, KTEROU NELZE ODSTRANIT, viz § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.

Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem, s podnětem pro zahájení řízení se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

01.11.2011Legislativa

Perly v českých zákonech - Kuřata na Antarktidě

Dobře propečený stejk si na Antarktidě nedáte, kuřecí prsa ano.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-276#p19-1

25.10.2011Nové funkce

Citace a Odkaz na Paragraf

citace a trvale odkazy jsou intuitivni

24.10.2011Legislativa

Souhlasíte i když nevíte s čím?

Pokud instalujete programy - položte si otázku: "je vaše znalost angličtiny (platí pro všechny cizí jazyky) dostatečná pro porozumění EULA (End User License Agreement - licenční smlouva s koncovým uživatelem)?" Pokud ne, znamená to, že podle § 37 odst. 1 Občanského zákoníků je licenční smlouva neplatná (i když s ní souhlasíte) a vše se řídí českými zákony. Ve většině případů je to Autorský zákon.

20.10.2011Legislativa

Perly v českých zákonech - Sňatek a tchýně

Chcete uzavřít sňatek na neobvyklém místě? Stačí, když vás budoucí tchýně bude po dobu obřadu přímo ohrozovat na životě.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-94#p4a-3

13.10.2011Legislativa

Řidiči - je čas na povinné zimní pneumatiky

Od 1. listopadu lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2 k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik" až do 31. března.

viz § 40a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

05.10.2011Komentáře

Úplné znění zákona vs. Konsolidované znění

Proč používáme na zákonechprolidi.cz méně obvyklé "konsolidované znění" namísto obvyklejšího "úplného znění"?

01.10.2011Legislativa

O kolik si polepší důchodci?

O kolik si polepší důchodci?

Základní výměra důchodu se zvýší o 40 Kč. V návrhu vyhlášky ze začátku srpna se počítalo se zvýšením o 50 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 % místo původně plánovaných 2,5 %.

viz Vyhláška č.286/2011 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010.

29.09.2011Legislativa

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku až NA 2 ROKY?

Úřad vlády České republiky předložil v pondělí (26. 9. 2011) návrh na vydání zákona (kterým se mění zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Tato novela řeší:
"Jedním z problémů, který podstatným způsobem přiživuje extremistické nálady v některých regionech, je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, drobnými výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd. "