Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: veřejné zdravotní pojištění

Kategorie

Historie

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 298/2011 Sb.

Tato novela zavádí tzv. ekonomicky náročnější variantu zdravotnických služeb. Od 1.1.2012 si tak pacienti mohou vybrat, zda-li jim bude zdravotní služba poskytována v základní či v ekonomicky náročnější variantě. V současné době není seznam nadstandartních zákroků rozsáhlý, nicméně vyhláška obsahující výčet zdravotních služeb zahrnuje různé typy vakcín (tetanus, chřipka, pneumokok, HPV, tuberkulóza, vzteklina), sáder a očních čoček. V budoucnu by měly být na seznam přidány nejen jednotlivé zákroky, ale i tzv. organizační nadstandard týkající se zdravotní péče mimo ordinační hodiny, výběr konkrétního lékaře atd.

Pro určení základní a ekonomicky náročnější varianty se presumuje, že základní varianta je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění a jako taková je hrazena ze zdravotního pojištění. Ekonomicky náročnější varianta pak zahrnuje ostatním způsoby, kterými lze poskytnout hrazenou službu se stejným terapeutickým účinkem. Pacient doplácí rozdíl v ceně mezi základní a ekonomicky náročnější variantou.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)