Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: trestní odpovědnost právnických osob

Kategorie

Historie

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. nově postihuje právnické osoby za páchání trestných činů. Za ně pak mohou být právnickým osobám uloženy tresty a ochranná opatření. Jedná se o ty právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky nebo na území České republiky mají umístěný podnik nebo organizační složku (z trestní odpovědnosti se naopak vylučuje Česká republika a územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci).

Katalog trestných činů je velice rozmanitý, můžeme v něm najít např. i sexuální nátlak či pohlavní zneužití. Především však nechybí trestné činy jako zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění nebo poškození, ohrožení životního prostředí a mnohé další.

Mezi tresty, které mohou být právnickým osobám uloženy, patří zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži nebo zákaz přijímání dotací a subvencí.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)