Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
03.06.2020

Základní informace k testovací verzi Rozhodnutí soudů

Na modulu Rozhodnutí soudů jsme pracovali téměř dva roky a jsme moc rádi, že můžeme konečně uvolnit plně funkční (byť stále ještě testovací) verzi.

Za hlavní přínosy modulu Rozhodnutí soudů pokládáme:

  1. snadnou a rychlou dostupnost všech rozhodnutí z jednoho místa
  2. unikátní propojení rozhodnutí soudů s právními předpisy

Teď jste na řadě Vy, registrovaní uživatelé služby Zákonů pro lidi. K prvním krokům najdete níže několik informací a video na úvod. Velmi se těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Obsah

Rozhodnutí soudů obsahují ke dni spuštění (4. 6. 2020) 311 265 dokumentů rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí zveřejnily uvedené soudy ve svých webových rejstřících. 

Jsme povinni upozornit, že u nás zveřejněné dokumenty nejsou autorizovány jejich tvůrci. Jediná autorizovaná verze dokumentů Rozhodnutí soudů je tedy v originálních rejstřících soudů, a proto  u každého názvu rozhodnutí je doplněn odkaz na zdroj.

rs-odkaz-na-zdroj

Jak zpracováváme data

Nové texty a metadata rozhodnutí soudů získáváme z webových rejstříků jednotlivých soudů automaticky. Jedná se typicky o více než 20 tisíc dokumentů ročně.

Metadata rozhodnutí získaná dříve průběžně aktualizujeme (například při dodatečném vložení právní věty, zveřejnění ve sbírkách apod.).

V textech zjišťujeme citace právních předpisů a tvoříme odkazy na konkrétní ustanovení. Rovněž zjišťujeme citace jiných rozhodnutí soudů, včetně soudů nižších instancí.

Metadata dokumentů rozhodnutí získaná z rejstříků soudů napojujeme do společných databází, abychom Vám je pak mohli nabídnout jako filtry ve vyhledávání.

Následně provádíme celou řadu výpočtů relevancí a souvislostí, jejichž smyslem je umožnit Vám najít požadovaný dokument co nejrychleji. V této oblasti máme velké plány pro budoucnost, včetně zapojení strojového učení a postupů umělé inteligence.

Výsledek celého výše popsaného zpracování pak jednou týdně zveřejňujeme v rámci modulu Rozhodnutí soudů.

Nutno podotknout, že veškeré zpracování probíhá automaticky, bez zásahu lidské ruky. Nic neměníme ani nepřidáváme. Pouze extenzívně prostřednictvím speciálních programů vytěžujeme metadatové bohatství vložené tvůrci a editory dokumentů na jednotlivých soudech.

Základy použití

Základní postupy při vyhledávání v modulu Rozhodnutí soudů jsou popsány v následujícím videu. Jedná se zejména o dvě hlavní cesty k nalezení požadovaného dokumentu:

  1. cesta od ustanovení předpisu (domníváme se, že tento způsob budete využívat nejvíce),
  2. cesta z "centrálního" vyhledávání postupným zadáváním stále jemnějších filtrů.

Předpoklad dalšího postupu

Registrovaní uživatelé portálu Zákony pro lidi získají přednostní přístup k testovací verzi modulu již v průběhu června 2020. Nemůžeme nezopakovat, že registrace je zdarma, bez jakýchkoliv nároků či obstrukcí.

Všem návštěvníkům našeho portálu zpřístupníme základní funkce modulu Rozhodnutí soudů v letních měsících. Registrovaní uživatelé přitom budou moci i nadále využívat všechny dostupné funkce, nejenom ty základní.

I nadále pracujeme a budeme průběžně pracovat na vylepšování funkcí a odstraňování chyb. Pokud tedy při používání modulu narazíte na něco, co by z Vašeho pohledu stálo za to vylepšit nebo přímo opravit, budeme Vám velice vděční za upozornění. Nejlépe e-mailem na info@zakonyprolidi.cz nebo formulářem www.zakonyprolidi.cz/feedback.

Po celkovém odladění a uvedení modulu do finální podoby, tedy od září až října, budou některé pokročilé funkce nadále k dispozici pouze uživatelům s předplatným PLUS. Všem ostatním uživatelům pak zůstane k dispozici základní verze modulu Rozhodnutí soudů (bez pokročilých funkcí) zdarma.

Jsme rádi, že Vám můžeme sloužit!

Zákony pro lidi, Váš maják v moři paragrafů