Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
04.06.2021

Právě spuštěno! Modul právo Evropské unie

Modul Právo Evropské unie (Právo EU) doplňuje čtveřici současných modulů Zákonů pro lidi – Sbírku zákonů, Monitor změn zákonů, Sbírku mezinárodních smluv a Rozhodnutí soudů.

Jaký problém řešíme?

Možná jste již při své předchozí práci se Zákony pro lidi klikli na některý z více než 50 tisíc odkazů na nějakou evropskou směrnici či jiný předpis. A možná jste byli i trochu překvapeni výsledkem, v kterém jsme Vás odnavigovali ze Zákonů pro lidi na portál EUR-Lex. Nebo jste na nějakou evropskou normu potřebovali jen rychle nahlédnout a Vaše Zákony pro lidi Vás nechaly na holičkách.

To se nyní mění a všechny evropské normy důležité pro náš český kontext najdete na Zákonech pro lidi:

 1. v prostředí, na které jste zvyklí
 2. v aktuálních zněních
 3. ... a samozřejmě v češtině

Nemáme ambici nahrazovat ani suplovat informační systém EUR-Lex, který považujeme za skvělý. Chceme jen pokračovat v naší misi šetřit Váš drahocenný čas. Tedy dát Vám směrnici, smlouvu nebo nařízení v aktuálním znění za vteřinu nebo maximálně za několik vteřin.

Jaké dokumenty v modulu Právo EU najdete?

V přehledném rozdělení máte k dispozici:

 1. Základní smlouvy rámující existenci i každodenní provoz Evropské unie
  1. konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie
  2. smlouvy o přistoupení k Evropské unie i o vystoupení z ní
  3. Chartu základních práv Evropské unie a další důležité dokumenty
 2. Aktuální znění všech směrnic, nařízení, rozhodnutí a dalších typů právních aktů a také všechna jejich historická konsolidovaná znění
  1. pomyslným „bodem nula“ zde je zvláštní vydání Úředního věstníku obsahující na 11 tisíc aktů sekundárního práva platných k datu 1.5.2004, kdy Česká republika přistoupila k Evropské unii
 3. Další důležité dokumenty, zejména mezinárodní smlouvy

Celkem se, k datu spuštění modulu Právo EU na začátku června 2021, jedná o více než 50 tisíc dokumentů.

Zdroj dat a aktualizace

Předpisy a dokumenty získáváme z informačního systému EUR-Lex. Aktualizace obsahu modulu Právo EU probíhá každý den automaticky prostřednictvím komunikace s API rozhraními EUR-Lexu. Stahujeme nové dokumenty i nová metadata k dokumentům dříve staženým.

Konsolidovaná znění jsou výsledkem práce Publikačního úřadu a jeho subdodavatelů.

Dále provádíme automatický postprocessing, zejména tvorbu odkazových propojení a řadu příprav pro efektivní zobrazování na webu – abyste měli co nejsnáze k dispozici to, co opravdu hledáte a co možná nejrychleji.

Ke staženým datům se chováme se vší pietou, nevylepšujeme je, ani neopravujeme. Není to třeba – zdrojová data z EUR-Lexu jsou velmi kvalitní. Narazíte-li však výjimečně na chybu v textech, je nanejvýš pravděpodobné, že byla již ve stažených datech. Budeme velmi rádi, napíšete-li nám. Přetlumočíme ji kolegům z Publikačního úřadu, jejichž efektivitu a tlak na kvalitu nepřestáváme obdivovat.

Důležitá poznámka: abychom zůstali jednoduší, pracujeme v modulu Právo EU jen se základními metadaty. Pokud potřebujete více, máte k dispozici zdrojový dokument na EUR-Lexu včetně kompletního metadatového bohatství a se všemi souvislostmi.

32014L0024hlavicka

Co umí modul Právo EU?

Modul Právo EU Vám patrně nemusíme příliš přibližovat. Funguje obdobně jako modul Sbírka zákonů:

 • je-li otevřený předpis účinný, zobrazí se jeho aktuální konsolidované znění
 • nemá-li předpis aktuální konsolidované znění, zobrazí se vyhlášené
 • je-li předpis zrušen, zobrazí se poslední konsolidované znění účinné k datu zrušení
 • pokud předpis ještě nenabyl účinnosti, zobrazí se první budoucí znění
 • červená barva nadpisu indikuje zrušený předpis, modrá aktuální znění předpisu a zelená barva pak předpis ještě neúčinný
 • předpis vyhledáte pomocí čísla, celexového kódu, výrazů v textech nebo názvu
 • vyhledávání pracuje s aktuálními zněními předpisu (obdobně jako ve Sbírce)
 • můžete využít předpřipravené fazetové filtry a omezit výsledky na konkrétní dekádu/rok, autora, typ nebo téma (výběrem z tezauru EuroVOC)
 • pomocí fazetových filtrů můžete i zpřesňovat již vyhledaný seznam výsledků
 • dostanete výsledky, které můžete dále zpřesňovat
 • zobrazený dokument je vybaven obsahem a vizuálně nastylován obdobně jako české předpisy
 • záložka Historie je složená z odkazů na jednotlivá konsolidovaná znění společně s novelami, které jej způsobily, předpisy, které nemají českou jazykovou verzi, nejsou „klikací“
 • záložka Souvislosti obsahuje odkazy na novely a předpisy Sbírky zákonů, které nějak se zobrazeným EU předpisem souvisí
 • na jeden klik je k dispozici PDF i zdrojový dokument v systému EUR-Lex

Přihlášení uživatelé mají výhodu klikacích odkazů – tak, jako v jiných modulech Zákonů pro lidi.

Abonenti Zákonů pro lidi PLUS pak mají navíc k dispozici možnost Novelizačního asistenta, který v textu zobrazí prokliky na novely a dále pak i zatržítko pro prohledávání i zrušených předpisů. Na dalších výhodách ještě pracujeme.

A co modul Právo EU naopak neumí?

Na první pohled je patrné, že v zobrazených dokumentech není k dispozici citační asistent, rozdílový asistent, ani poznámkový asistent. Struktury a uspořádání zdrojových dat to jednoduše neumožňují.

Pokud Vám něco modulu Právo EU chybí, napište nám. Vaše podněty nám umožní se lépe zorientovat pořadím dalších vylepšování.

Jsme rádi, že Vám můžeme sloužit!