Přejít na PLUS

Legislativa

15.12.2011Legislativa

Novelizace zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

Změnami prošel v posledních dnech zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. S účinností 1.1.2012 se jej dotkly se hned 3 novely - 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb. z částky 128/2011 a pak s účinností 1.4.2012 375/2011 Sb.

Nejrozsáhlejší novelou je 367/1991 Sb., která má celkem 91 bodů.

Co se změnilo? Namátkou vybíráme:

- ze zákona vypadl pojem "chráněná pracovní dílna"

- nové ustanovení § 109a - uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám

- zákon zavádí nový pojem "sdílené zprostředkování zaměstnání"

13.12.2011Legislativa

Balíček změn pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti novela 366/2011 Sb.

Nejdůležitější změny se týkají zákonů 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, 108/2006 Sb. o sociálních službách, 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

Změn je opravdu, zasahují zejména do oblastí pravidel poskytování pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb a státní sociální podpory, namátkou:

 • zvýšení komfortu klienta, všechny záležitosti bude moci vyřídit na jednom místě, řízení by mělo být zjednodušeno
 • sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým má být namísto obcí s rošířenou působností Úřad práce České republiky
  (obcí s rozšířenou působností je 227, úřadů práce je 409 úřadů)
 • změny ve způsobech posuzování stupně zavislosti na pomoci jiných osob
 • zvýšení příspěvku středně těžce závislým osobám do 18 let na 6.000 Kč
 • zjednosušení posudkových řízení (placených státem) pro přiznání sociálních dávek

Všechny výše uvedené předpisy samozřejmě dostupné na www.zakonyprolidi.cz v konsolidovaných zněních účinných od 1.1.2012.

12.12.2011Legislativa

Nižší sazba DPH zvýšena na 14% - již za 20 dní!

Novelou 370/2011 Sb., která byla 6. prosince vyhlášena v částce Sbírky zákonů 129/2011 se mění zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Mezi hlavní změny, které tato 42 bodová novela přináší, patří zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ze současních 10 % na 14 % s účinností od 1. ledna 2012.

Od 1. ledna 2013 novela zavádí jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %.

P.S. Zákony pro lidi jsou opět první na české webu, kdo Vám přináší nové konsolidované znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 370/2011 Sb. (a samozřejmě ve znění všech předchozích novel 47/2011 Sb., 199/2010 Sb., 120/2010 Sb., 489/2009 Sb., 362/2009 Sb., 281/2009 Sb., 87/2009 Sb., 302/2008 Sb., 126/2008 Sb., 124/2008 Sb., 296/2007 Sb., 270/2007 Sb., 261/2007 Sb., 172/2007 Sb., 319/2006 Sb., 230/2006 Sb., 109/2006 Sb., 545/2005 Sb., 441/2005 Sb., 377/2005 Sb., 217/2005 Sb., 215/2005 Sb., 124/2005 Sb., 669/2004 Sb., 635/2004 Sb.)

09.12.2011Legislativa

Nové znění Zákoníku práce k dispozici (zatím) pouze u nás !

323 novelizačních bodů článku I. 365/2011 Sb. představuje nejrozsáhlejší novelu Zákoníku práce v jeho pětiletých dějinách.

Mění se řada věcí, namátkou:

 • nižší odstupné pro zaměstannce, kteří jsou v pracovním poměru méně než 2 roky
 • práce přečas do úrovně 150 hodin ročně v roce může být kryta sjednanou mzdou
 • dohody o provedení práce mohou být 300 hodin ročně oproti dosavadním 150 hodinám
 • trvání pracovního poměru na dobu určitou se prodlužuje ze současných 2 let na 3 roky

Nové znění Zákoníku práce 262/2006 Sb. účinné od 1.1.2012 prozatím na českém webu dostupné pouze u nás: !

10.11.2011Legislativa

Nebyla Vaše reklamace vyřízena do 30 dnů?

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě, viz § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.

PO UPLYNUTÍ TÉTO LHŮTY má spotřebitel stejná práva, jako by se JEDNALO O VADU, KTEROU NELZE ODSTRANIT, viz § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.

Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem, s podnětem pro zahájení řízení se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

01.11.2011Legislativa

Perly v českých zákonech - Kuřata na Antarktidě

Dobře propečený stejk si na Antarktidě nedáte, kuřecí prsa ano.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-276#p19-1

24.10.2011Legislativa

Souhlasíte i když nevíte s čím?

Pokud instalujete programy - položte si otázku: "je vaše znalost angličtiny (platí pro všechny cizí jazyky) dostatečná pro porozumění EULA (End User License Agreement - licenční smlouva s koncovým uživatelem)?" Pokud ne, znamená to, že podle § 37 odst. 1 Občanského zákoníků je licenční smlouva neplatná (i když s ní souhlasíte) a vše se řídí českými zákony. Ve většině případů je to Autorský zákon.

20.10.2011Legislativa

Perly v českých zákonech - Sňatek a tchýně

Chcete uzavřít sňatek na neobvyklém místě? Stačí, když vás budoucí tchýně bude po dobu obřadu přímo ohrozovat na životě.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-94#p4a-3

13.10.2011Legislativa

Řidiči - je čas na povinné zimní pneumatiky

Od 1. listopadu lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2 k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik" až do 31. března.

viz § 40a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

01.10.2011Legislativa

O kolik si polepší důchodci?

O kolik si polepší důchodci?

Základní výměra důchodu se zvýší o 40 Kč. V návrhu vyhlášky ze začátku srpna se počítalo se zvýšením o 50 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 % místo původně plánovaných 2,5 %.

viz Vyhláška č.286/2011 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010.

29.09.2011Legislativa

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku

‎3x vzbudíte veřejné pohoršení a jedete do chládku až NA 2 ROKY?

Úřad vlády České republiky předložil v pondělí (26. 9. 2011) návrh na vydání zákona (kterým se mění zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Tato novela řeší:
"Jedním z problémů, který podstatným způsobem přiživuje extremistické nálady v některých regionech, je neschopnost státu efektivně zakročovat proti obyvatelům, kteří opakovaně obtěžují své spoluobčany neustálým pácháním drobných přestupků, drobnými výtržnostmi, krádežemi, násilnostmi, narušováním nočního klidu, atd. "

01.09.2011Legislativa

‎100 Korun za den v nemocnici

Vláda odsouhlasila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Od 1.12.2011 se zvýší poplatek za hospitalizaci na 100 korun denně. Doposud to bylo 60 korun.

viz § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

01.08.2011Legislativa

Úplatkáři budou přísněji postihováni

Za uplácení, kupčení s voličskými hlasy a za pletichaření při zadávání veřejné zakázky se zpřísní tresty. Novelu trestního zákoníku, která tyto změny zavádí, schválila jednoznačně horní parlamentní komora.

viz § 331 zákona č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník