Objednat předplatné

Právní poradna

31.12.2012Právní poradna

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství (právní mocí rozsudku o rozvodu manželství) dochází také k zániku společného jmění manželů. Od této chvíle nabývá majetek každý z rozvedených manželů výlučně do svého vlastnictví a rovněž nese každý sám odpovědnost v případě nově nastalých dluhů. Je však třeba vypořádat vlastnická práva k majetku, který manželé získali společně za svého manželství a dále také k závazkům, které jim společně vznikly. Toho lze v zásadě docílit třemi možnými způsoby, které je možné i kombinovat.

31.12.2012Právní poradna

Pravidla při nákupu zboží přes internet

V případě, že se rozhodnete využít nákupu přes internet, měli byste se seznámit s určitými specifiky těchto nákupů, oproti nákupům v běžných kamenných prodejnách, a to především tehdy, jestliže vystupujete jako spotřebitel, tedy nenakupujete v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

31.12.2012Právní poradna

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? V článku Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům jsme se zabývali tím, jak se dluhům vyhnout nebo je mít alespoň v dostatečné míře pod kontrolou. Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.

31.12.2012Právní poradna

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.

31.12.2012Právní poradna

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.

22.11.2012Právní poradna

Jak předcházet exekuci

Plňte své finanční a jiné závazky řádně a včas a pečlivě si hlídejte jejich splatnost. O všech svých platbách si veďte přesné záznamy a schovávejte si doklady o zaplacení. Vždy uvádějte své aktuální trvalé bydliště pro doručování pošty a při změně bydliště tuto skutečnost oznamte svým věřitelům, soudům a státním orgánům. Jestliže své závazky řádně a včas neplníte a nesplácíte, nevyhýbejte se věřiteli, ale naopak se s ním snažte být v kontaktu a dohodnout nový reálný splátkový kalendář. Choďte k soudům a svěřte svou obranu u soudu advokátům.

22.11.2012Právní poradna

Jak postupovat před uzavřením manželství

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu a dostatečně poznejte navzájem své charakterové vlastnosti. Informujte se o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích a závazcích. Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu a dohodněte se jak budete hospodařit s financemi. Vzájemně prodiskutujte, jaké budou priority vašeho budoucího manželství.

22.11.2012Právní poradna

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré nezanedbat právní stránku rozvodu manželství a pokusit se přistoupit k věci pokud možno racionálně.

22.11.2012Právní poradna

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí.