Objednat předplatné
01.01.2017

Kolik je v současnosti platných právních předpisů?

Kategorie

Historie

Za platné předpisy pokládáme takové, kterým nebyla zrušovacím ustanovením, resp. jiným způsobem ukončena účinnost (např. i sebou samým).

Počty takovýchto platných předpisů seskupené podle jednotlivých typů jsou k 31.12. 2016 na www.zakonyprolidi.cz následující:

Typ předpisu 2016 2015 Rozdíl
Nařízení vlády 1520 1502 + 18
Vyhláška 4484  4466 + 18
Ústavní zákon 81  81
Zákon 2847  2778 + 69 
Oznámení 1620  1620
Rozhodnutí 62  62
Usnesení 421  421
Nález 438  426 + 12 
Opatření 327  327
Směrnice 5 5
Smlouva 9
Redakční oznámení 200  200
Pravidla 2
Rozkaz 3
Zásady 13  13
Dohoda 13  13
Pokyny 3
Nařízení 65  65
Dekret 62  62
Sdělení 1088  1069 + 19 

Součet „červených“ je 8932. Součet „modrých“ nemá smysl, protože některé typy předpisů jsou mimo kriteria platnosti, resp. účinnosti.  

Za rok tedy přibylo 105 platných „červených“.

Disclaimer: Výpočet neobsahuje předpisy

  • vyhlášené před rokem 1945
  • zveřejněné pouze ve slovenském jazyce (cca 300 ks), převážně z 50. let
  • ze Sbírky mezinárodních smluv, které plánujeme na Zakonyprolidi.cz přidat (již končíme s přípravou dat)