Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
01.01.2016

Kolik je v současnosti platných právních předpisů?

Kategorie

Historie

Za platné předpisy pokládáme takové, kterým nebyla zrušovacím ustanovením, resp. jiným způsobem ukončena účinnost (např. i sebou samým).

 

Počty takovýchto platných předpisů seskupené podle jednotlivých typů jsou k 31.12. 2015 na www.zakonyprolidi.cz následující:

 

Nařízení vlády

1502

Vyhláška

4466

Ústavní zákon

81

Zákon

2778

Oznámení

1620

Rozhodnutí

62

Usnesení

421

Nález

426

Opatření

327

Úplné znění zákona

5

Směrnice

5

Smlouva

9

Redakční oznámení

200

Pravidla

2

Rozkaz

3

Zásady

13

Dohoda

13

Pokyny

3

Nařízení

65

Dekret

62

Sdělení

1069

 

Součet „červených“ je 8827.

Součet „modrých“ nemá smysl, protože některé typy předpisů jsou mimo kriteria platnosti, resp. účinnosti.

 

Disclaimer:

Výpočet neobsahuje předpisy

  • vyhlášené před rokem 1945
  • zveřejněné pouze ve slovenskémjazyce (cca 300 ks), převážně z 50. let
  • ze Sbírky mezinárodních smluv, které plánujeme na Zakonyprolidi.cz přidat (již končíme s přípravou dat)