Objednat předplatné
11.05.2012

Kolik je vlastně platných českých právních předpisů?

Kategorie

Historie

Za platné předpisy pokládáme takové, kterým nebyla zrušovacím ustanovením, resp. jiným způsobem ukončena účinnost (např. i sebou samým).

Počty takovýchto platných předpisů seskupené podle jednotlivých typů jsou k 30.4.2012 na www.zakonyprolidi.cz následující:

Nařízení vlády

1434

Vyhláška

4210

Ústavní zákon

78

Zákon

2582

Oznámení

3982

Rozhodnutí

53

Usnesení

449

Nález

380

Opatření

334

Úplné znění zákona

374

Směrnice

5

Smlouva

9

Redakční oznámení

257

Pravidla

2

Rozkaz

3

Zásady

13

Dohoda

14

Pokyny

3

Nařízení

65

Dekret

62

Sdělení

1251

 

Součet „červených“ je 8304.

Součet „modrých“ nemá smysl, protože některé typy předpisů jsou mimo kriteria platnosti, resp. účinnosti.

Disclaimer:

Výpočet neobsahuje předpisy

  • vyhlášené před rokem 1945
  • zveřejněné pouze v českém jazyce (cca 300 ks), převážně z 50tých let
  • ze Sbírky mezinárodních smluv, které (doufáme) budou na zakonechprolidi.cz k dispozici koncem léta nebo na podzim