Objednat předplatné
24.03.2012

Obchodní zákoník bude of 1.1.2014 vystřídán zákonem o obchodních korporacích

Kategorie

Historie

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. je doprovázen pod číslem 90/2012 Sb. zákonem o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém.

Zákon o obchodních korporacích je náhradou Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.

  • HLAVA I se zabývá v úvodních téměř 100 paragrafech základními společnými pojmy např. založení a zrušení korporace, vklad, základní kapitál, podíl
  • HLAVA II řeší ve více než 20 paragrafech specifika veřejných obchodních společností
  • a HLAVA III pak v dalších téměř 20 paragrafech problematiku komanditních společností
  • více než 100 paragrafů HLAVY IV nastavuje pravidla společnostem s ručením omezním
  • a přes 250 paragrafů HLAVY V pak pravidla skciovým společnostem
  • tématem HLAVY VI ve více než 200 paragrafech jsou družstva