Objednat předplatné
24.03.2012

Nový Občanský zákoník se symbolickým číslem svobody 89/2012

Kategorie

Historie

22. března vyšel v částce 33 Sbírky zákonů pod symbolickým číslem svobody – 89/2012 Sb. nový občanský zákoník. Jeho motto: „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem.“

Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí:

  • v obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje
  • část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině - dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi
  • část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění
  • čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší, zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu)
  • poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny

Občanský zákoník mění nebo ruší 184 předpisů (!), za všechny jmenujme například:

  • 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
  • 94/1963 Sb. Zákon o rodině
  • 83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
  • 248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
  • 59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Vznik nového občasnkého zákoníku vylíčen zde: http://jinepravo.blogspot.com/2012/03/frantisek-korbel-dnes-vysel-novy.html.