Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: nemocenské pojištění

Kategorie

Historie

Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 364/2011 Sb.

Nejzásadnější věcnou změnou zavedenou touto novelou je rozšíření okruhu pojištěných osob  o další výdělečně činné osoby, které dosud byly účastné pouze důchodového pojištění. Jedná se o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a o členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu. Dále vznikne nově účast na nemocenském a důchodovém pojištění členům kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, likvidátorům a prokuristům, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a vedoucím organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku.

Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň 2 500,- Kč. Pokud mají sjednaný nižší příjem nebo vůbec nemají příjem dohodnutý, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500,- Kč.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)