Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Komentáře

08.11.2012Komentáře

Partnerství s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity

Studenti, učitelé, zaměstnanci Právnické fakulty Masarykovy univerzity navštívili zakonyprolidi.cz ...

08.11.2012Komentáře

Patříme na nášstát.cz

Je nám ctí a radostí, že zákonyprolidi.cz byly zařazeny do seznamu vybraných partnerů našehostátu.cz ...

nas-stat-velky-baner.gif

20.09.2012Komentáře

Zákony pro lidi na konferenci České právo a informační techologie

Dnes měly Zákony pro lidi premiéru na konferenci České právo a informační technologie. Vlastně to byla premiéra před veřejností, tj. přímá prezentace a ukázka před živými lidmi, návštěvníky konference a spoustou studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity…

11.05.2012Komentáře

Pár čísel o o využívání Zákonů pro lidi

Víte, že za necelý rok života www.zakonyprolidi.cz je rekormanem v počtu otevření s číslem 13466 Zákoník práce (262/2006 Sb.)? A že četbě Občanskému zákoníku (40/1964 Sb.) jste věnovali 75 dnů?

17.03.2012Komentáře

Retweetovaná propagace zakonyprolidi.cz

Zachyceno na twitteru, potěšilo, další komentář netřeba :)

17-3-2012 12-45-57.png

25.02.2012Komentáře

Novela zákona o veřejných zakázkách 55/2012 Sb. zapracována

V pátek 24. 2. odpoledne byla v částce 21/2012 pod číslem 55/2012 Sb. vyhlášena velká novela zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.

Přes velký rozsah této novely jsme ji zvládli zpracovat během několika hodin a publikovat konsolidované znění zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. účinné od 1. 4. 2012 ještě týž den.

Znáte nějaký jiný právní systém, který by Vám přinesl tento zásadní a tolik očekávaný dokument rychleji?

28.01.2012Komentáře

Odpovědnost vlastníka komunikace a přilehlé nemovitosti

S blížícími se zimními měsíci se stále častěji objevují kluzké chodníky a silnice, které  způsobují pády a úrazy. Kdo je odpovědný za úklid sněhu, odstraňování náledí či padající rampouchy? Jaká jsou práva těch, kteří se zraní na takto neupravených komunikacích? 

(publikováno s laskavým svolením advokátní kanceláře NWD-Legal)

28.01.2012Komentáře

Odpovědnost lyžaře na sjezdovce

Obecná prevenční povinnost

Prvním a nejdůležitějším pravidlem, které by měl každý účastník provozu na sjezdovkách a lyžařských tratích mít neustále na mysli, je občanskoprávní institut obecné prevenční povinnosti, tedy povinnosti chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Toto široce formulované pravidlo § 415 Občanského zákoníku v sobě skrývá závaznou právní povinnost jednat určitým způsobem, zákon tedy od svých adresátů očekává, že se zdrží chování, jehož přímým následkem je vznik škody na majetku, zdraví či životním prostředí. Vzhledem k neexistenci obecné právní normy upravující pohyb po sjezdovkách je třeba pravidla, jejichž porušení se dá ve smyslu § 415 Občanského zákoníku vykládat jako příčina vzniku škody, hledat v judikatuře českých soudů ...

(publikováno s laskavým svolením advokátní kanceláře NWD-Legal)

25.01.2012Komentáře

Zákony pro lidi v televizi na Primě :)

O hezkém vínovém legislativním lapsusu zpopularizovaném článem pana Kučery na aktualne.cz informovala i televize Prima ... a zákony pro lidi se ocitly na 5 vteřin v televizi :).

zpl_na_prime_20120124.png

Přímý link: http://www.iprima.cz/videoarchiv/221793/2317/all.

Výše uvedený záběr se mihne přibližně v 16. minutě a 45. vteřině.

10.01.2012Komentáře

Alternativy k zákonůmprolidi.cz na českém webu

Se začátkem roku jsme se podívali blíže, jaké alternativy k zákonůmprolidi.cz jsou k dispozici na českém webu. Kam se obrátit, když potřebujete občas text nějaké části nějakého zákona. A co Vám kde nabídnou, když texty zákonů potřebujete častěji než občas.

Prošli jsme více než 20 systémů vybraných několika konkrétními dotazy prostřednictvím Google a několik záložek uložených v prohlížeči.

Z povahy cíle, tedy nalezení alternativ k zákonůmprolidi.cz vyplynulo několik vylučovacích kritérií.

Nezabývali jsme se systémy, které nejsou plně k dispozici z webového prohlížeče, tedy které vyžadují instalaci na počítač. Tím vypadly 2 systémy z nejvěhlasnějších ASPI a CODEXIS.

Dalším vylučovacím kritériem byla cena. Služba, posytovaná zakonyprolidi.cz zdarma, je jinými systémy (fulsoft.cz, sbirka.cz, sbcr.cz, esipa.cz, alfa9.cz, sagit.cz, epis.cz) nabízena za 3-4 tis. Kč ročního poplatku.

Většinou nabízejí úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů s podobnými funkcemi: obsah předpisu, zvýraznění změn, obory, odkazy a vyhledávání, které Vám +/- najde rychle to, co potřebujete. K tomu další obsah z veřejně dostupných zdrojů a někdy také odborné články z vlastního pera.

Výjimkou je po všech stránkách propracovanější beck-online.cz s některými unikátními funkcemi i obsahem, ale i roční cenou, která začíná na trojnásobku výše uvedené.

Žel právě kvůli zpoplatněnosti musíme ze srovnání výše uvedené systémy také vyloučit. Nesrovnávali bychom srovnatelné.

Posledním diskvalifikačním kritériem byla celková nepoužitelnost systému. Je zřetelné, že nelze jmenovat.

A kdo tedy zbyl a jakou je alternativou k zákonůmprolidi?

  mvcr.cz gov.cz epravo.cz iporadce.cz center.cz podnikatel.cz zakonyprolidi.cz
vyhlášené předpisy1) ***** - -  -  *****(>20tis.)
aktuální znění2) - *****  *(50)  ****(400) **(80)  ***(140)  *****(>3300)
budoucí/minulá znění3) - - - - - - *****
aktuálnost4) -  **** **   * ***** ***** 
úspěšnost vyhledávání5) * ***  **   *** **** *****  *****
obsah předpisu6) - - -  **  ** ***  **** 
odkazy7) -  -  **** ****  **
možnost citovat8)  ***  -  **  *** ***** 
ostatní obsah9) - - *** *** *** ***** -
celkem bodů10) 6 15 8 14 18 28 34

Stručný výklad srovnávacích kriterií 

1) vyhlášený předpis je text publikovaný ve Sbírce zákonů, který jako jediný lze považovat za závazný    
2) aktuální znění obsahuje účinná ustanovení k dnešnímu datu a včetně všech zapracovaných novel
3) má klient možnost nahlédnout jak se předpisu v budoucnu změní, resp. jaké bylo jeho minulé znění?
4) jsou do aktuálního znění zapracovány všechny novely?
testovací vzorek: 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) je ve znění 355/2011 Sb. a 420/2011 Sb.,
187/2006 (zákon o nemocenském pojištění) je v znění 1/2012 Sb., 40/2009 Sb. (Trestní zákoník)
je ve znění 420/2011 Sb., 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) je ve znění 264/2011 Sb.,
235/2004 Sb. (zákon o DPH) je ve znění 370/2011 Sb. - vše k datu 6.1.2012 - 10.1.2012
5) byl na dotaz 40/1964, 40/64, Občanský zákoník, ObčZ, ochrana osobnosti, dědictví nalezen předpis
40/1964 Sb. (Občanský zákoník) na prvních 3 místech seznamu výsledků?
6) existuje navigace předpisem prostřednictvím jeho obsahu? jak je podrobná a použitelná?
7) jsou odkazy mezi předpisy a jejich ustanoveními?  
8) je možno citovat konkrétní ustanovení předpisu? jak je to složité?
9) existuje doplňkový obsah (články, výklady) pro lepší pochopení předpisu? jak je kvalitní?
10) prostý součet hvězdiček v konkrétním sloupci

Nezdá se Vám něco na výše uvedeném hodnocení? Určitě nám napište !