Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: daň z přidané hodnoty

Kategorie

Historie

Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 370/2011 Sb.

Nejdůležitější změnou této tzv. sazbové novely č. 370/2011 Sb. je zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 %. Základní sazba zůstává prozatím na 20 %. Novela předpokládá sjednocení snížené a základní sazby DPH na 17,5% s účinností od 1.1.2013.

Součástí sazbové novely jsou i další změny, které byly přijaty formou pozměňovacího návrhu. Mezi ně patří např. § 73 odst. 5, kterým lze chybějící náležitosti daňového dokladu prokázat i jiným způsobem. Podle úpravy účinné do 31.12.2011 toto neplatilo pro údaje rozhodné pro výpočet daně nebo pro daňové identifikační číslo. Od 1.1.2012 lze tak jiným způsobem prokázat jakoukoli vadu daňového dokladu (např. překlep v DIČ).

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)