Přejít na PLUS

Všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních.
Zdarma a s rozšířenými možnostmi po přihlášení.

Vy, kdo pracujete s právními předpisy častěji,
můžete využít pokročilé funkce Zákonů pro lidi PLUS.
Více informací nebo objednávka.

Monitor změn

unikátní seznam legislativních návrhů a změn

Chronologický rejstřík

archiv Sbírky zákonů České republiky od roku 1945 uspořádaný po ročnících

Věcný rejstřík

podrobný strukturovaný rejstřík témat a oblastí s přiřazenými předpisy

Nové vyhlášené předpisy

seznam nově vyhlášených předpisů ve Sbírce zákonů

Nové účinné předpisy

seznam předpisů nově nabývajících účinnosti

Nová konsolidovaná znění

seznam nově aktualizovaných znění právních předpisů

Zrušené předpisy

seznam zrušených předpisů

Moje oblíbené

Zde je místo pro předpisy, které potřebujete nejčastěji.

Oblíbené předpisy jsou jednou z výhod Vaší registrace.