BigArrow
Nalezeno 200
ČísloNázev předpisuÚčinnost od
107/2014 Sb.Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu28.06.2014
504/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu01.01.2006
488/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 200226.11.2002
420/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 200104.12.2001
405/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 200117.11.2001
63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků01.04.2000
274/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem max.17.11.1997
70/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla25.06.1982
115/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
115/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů06.06.1967
29/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání01.07.1963
292/1949 Sb.Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu01.01.1950
292/1948 Sb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné01.01.1949
159/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 194820.04.1948
157/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 194820.04.1948
27/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín17.02.1948
183/1946 Sb.Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů15.10.1946
117/1946 Sb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné04.06.1946
152/1945 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží01.01.1946
136/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů01.05.2008