BigArrow
Nalezeno 52
ČísloNázev předpisuÚčinnost od
585/2004 Sb.Branný zákon01.01.2005
102/2005 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů04.03.2005
38/1999 Sb.Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb. a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.24.02.1999
131/1950 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků16.09.1950
64/1950 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků01.07.1950
19/1947 Sb.Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic22.02.1947
11/1947 Sb.Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů04.02.1947
5/1946 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 194621.01.1946
162/1945 Sb.Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu31.12.1945
84/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby10.10.1945
83/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby10.10.1945
47/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony01.07.2016
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech01.07.2010
318/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.30.06.2006
586/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)01.01.2005
109/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti10.03.2004
41/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
16/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)29.01.2003
520/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů01.01.2003
286/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.01.01.2003