PLUS na zkoušku

Nápověda

Základní funkce a způsoby ovládání aplikace Zákony pro lidi jsou popsány formou samostatných článků této nápovědy, které otevřete prostřednictvím menu vlevo.

Některé články nápovědy jsou rovněž napojeny přímo na dotčená místa aplikace.

Obsah nápovědy:

Znalosti

Sekce Znalosti obsahuje hodnotné články a slovníček pojmů z legislativní problematiky používaných  aplikací Zákony pro lidi. Sekci znalosti budeme postupně rozšiřovat tak, aby Vám uměla posktynout rychlé odpovědi na Vaše otázky či nejasnosti v oblasti práce s aplikací.