PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění

Konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel, které je způsobily.


Účinnost od Číslo Název předpisu
23.08.2016 102/2012 Sb. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
ve znění 262/2016 Sb.
01.09.2016 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
ve znění 178/2016 Sb.
01.09.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 222/1995 Sb. Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
ve znění 259/2016 Sb.
01.09.2016 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
ve znění 82/2015 Sb.
01.09.2016 163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
ve znění 215/2016 Sb.
01.09.2016 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 243/2016 Sb.
01.09.2016 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 178/2016 Sb., 82/2015 Sb.
01.09.2016 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 137/2016 Sb., 126/2016 Sb., 113/2016 Sb.
01.09.2016 671/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
ve znění 245/2015 Sb.
01.09.2016 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
ve znění 189/2014 Sb.
01.09.2016 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
ve znění 239/2015 Sb.
01.09.2016 108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
ve znění 202/2016 Sb.
01.09.2016 492/2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
ve znění 218/2016 Sb.
01.09.2016 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
ve znění 255/2016 Sb.
01.09.2016 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 197/2016 Sb.
01.09.2016 478/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
ve znění 166/2016 Sb.
01.09.2016 30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
ve znění 209/2016 Sb.
01.09.2016 103/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
ve znění 27/2016 Sb.
01.09.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 137/2016 Sb.
01.09.2016 82/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.09.2016 245/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2016 126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.09.2016 166/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
01.09.2016 209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2016 242/2016 Sb. Cení zákon
01.09.2016 243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
07.09.2016 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 180/2016 Sb.
07.09.2016 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
ve znění 180/2016 Sb.
07.09.2016 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ve znění 180/2016 Sb.
07.09.2016 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 180/2016 Sb.
07.09.2016 132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
ve znění 180/2016 Sb.