PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel,
které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.


Účinnost od Číslo Název předpisu
01.12.2016 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 321/2016 Sb., 113/2016 Sb.
01.12.2016 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
ve znění 28/2014 Sb.
01.12.2016 38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
ve znění 295/2016 Sb.
01.12.2016 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 113/2016 Sb.
01.12.2016 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 321/2016 Sb.
01.12.2016 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
ve znění 258/2016 Sb.
01.12.2016 141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
ve znění 382/2016 Sb.
01.12.2016 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 183/2016 Sb.
01.12.2016 28/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
01.12.2016 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ve znění 383/2016 Sb.
14.12.2016 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 370/2016 Sb.