PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění

Konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel, které je způsobily.


Účinnost od Číslo Název předpisu
11.10.2016 480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
ve znění 309/2016 Sb.
17.10.2016 39/2012 Sb. Vyhláška o dispenzární péči
ve znění 318/2016 Sb.
17.10.2016 70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
ve znění 317/2016 Sb.
18.10.2016 159/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 240/2000 Sb. Krizový zákon
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 362/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 482/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 126/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 354/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 297/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 350/2011 Sb. Chemický zákon
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 323/2016 Sb.
18.10.2016 18/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
ve znění 324/2016 Sb.
18.10.2016 278/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
ve znění 323/2016 Sb.
19.10.2016 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
ve znění 293/2016 Sb.
19.10.2016 135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění 293/2016 Sb.
30.10.2016 260/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 125/2015 Sb.
30.10.2016 125/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
01.11.2016 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
ve znění 252/2016 Sb.
01.11.2016 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ve znění 316/2016 Sb.
01.11.2016 340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
ve znění 254/2016 Sb.
01.11.2016 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
ve znění 327/2016 Sb.
01.11.2016 286/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
ve znění 329/2016 Sb.
02.11.2016 196/2001 Sb. Notářský tarif
ve znění 338/2016 Sb.