PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění

Konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel, které je způsobily.


Účinnost od Číslo Název předpisu
17.06.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 190/2016 Sb.
17.06.2016 277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění o1/c74/2016 Sb.
28.06.2016 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
ve znění 184/2016 Sb.
30.06.2016 202/2014 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
ve znění 361/2015 Sb.
30.06.2016 361/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
01.07.2016 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 163/2016 Sb., 150/2016 Sb.
01.07.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
ve znění 46/2016 Sb.
01.07.2016 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění 106/2016 Sb.
01.07.2016 129/2000 Sb. Zákon o krajích
ve znění 106/2016 Sb.
01.07.2016 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
ve znění 106/2016 Sb.
01.07.2016 128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 45/2016 Sb.
01.07.2016 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
ve znění 150/2016 Sb.
01.07.2016 585/2004 Sb. Branný zákon
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 33/2005 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
ve znění 196/2016 Sb.
01.07.2016 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 45/2016 Sb.
01.07.2016 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 208/2016 Sb.
01.07.2016 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
ve znění 155/2016 Sb.
01.07.2016 305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 45/2016 Sb.
01.07.2016 306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 45/2016 Sb.
01.07.2016 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 163/2016 Sb., 150/2016 Sb., 47/2016 Sb.
01.07.2016 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 192/2016 Sb.
01.07.2016 458/2009 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady
ve znění 151/2016 Sb.
01.07.2016 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 147/2016 Sb., 47/2016 Sb.
01.07.2016 129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ve znění 368/2015 Sb.
01.07.2016 464/2012 Sb. Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
ve znění 203/2016 Sb.
01.07.2016 256/2013 Sb. Katastrální zákon
ve znění 106/2016 Sb.
01.07.2016 300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
ve znění 47/2016 Sb., 45/2016 Sb.
01.07.2016 318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
ve znění 207/2016 Sb.
01.07.2016 202/2014 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
ve znění 361/2015 Sb.
01.07.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 47/2016 Sb.
01.07.2016 317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
ve znění 205/2016 Sb.
01.07.2016 349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
01.07.2016 361/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
01.07.2016 368/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
01.07.2016 382/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
02.07.2016 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 194/2016 Sb.
02.07.2016 85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
ve znění 193/2016 Sb.
03.07.2016 234/2009 Sb. Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
ve znění 159/2016 Sb.
03.07.2016 159/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
14.07.2016 528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
ve znění 204/2016 Sb.