PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 12/2016 Sb.Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Částka 4/2016
Platnost od 19.01.2016
Účinnost od 20.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
20.01.2016

12

20.01.2016

VYHLÁŠKA

20.01.2016

ze dne 8. ledna 2016

20.01.2016

o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

20.01.2016

Česká národní banka stanoví podle § 11 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.:


20.01.2016

§ 1

20.01.2016

Předmět úpravy

20.01.2016

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta (dále jen „vzor informačního přehledu“) pro potřeby informování klientů podle § 11 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona o bankách.

20.01.2016

§ 2

20.01.2016

Vzor informačního přehledu

20.01.2016

Vzor informačního přehledu je uveden v příloze k této vyhlášce.


20.01.2016

§ 3

20.01.2016

Účinnost

20.01.2016

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. ledna 2016.


20.01.2016

Guvernér:

20.01.2016

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


20.01.2016

20.01.2016

Příloha k vyhlášce č. 12/2016 Sb.

20.01.2016

VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDU O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA

20.01.2016

VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDU O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA

Poznámky pod čarou

20.01.2016

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění).

Přesunout nahoru