PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 377/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Částka 161/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2016

377

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

ze dne 10. prosince 2015,

01.01.2016

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

01.01.2016

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2016

ČÁST PRVNÍ

01.01.2016

Změna občanského soudního řádu

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST DRUHÁ

01.01.2016

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2016

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2016

Čl. IV

01.01.2016

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 16c odst. 2 písm. q) se slova „a dobu důchodového spoření“ zrušují.

01.01.2016

2. V § 16c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

01.01.2016

v) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen.“.

01.01.2016

3. V § 39 odst. 1 větě třetí se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.

01.01.2016

4. V § 52 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2016

5. V § 83 odstavec 4 zní:

01.01.2016

(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření.“.

01.01.2016

Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.

01.01.2016

ČÁST PÁTÁ

01.01.2016

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2016

Čl. V

01.01.2016

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 4 odst. 1 písm. l) bodě 1 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , penze z doplňkového penzijního spoření“ a za slovo „pobírání“ se vkládají slova „nebo činí nejméně 10 let“.

01.01.2016

2. V § 4 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.01.2016

3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,“.

01.01.2016

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

01.01.2016

9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

01.01.2016

13. V § 38j odst. 10 se slova „na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

Čl. VI

01.01.2016

Přechodná ustanovení

01.01.2016

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2016

2. Pro fond penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2016

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2016

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2016

Čl. VII

01.01.2016

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 2 větě první se slova „ , pokud se dále nestanoví jinak“ zrušují.

01.01.2016

2. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 12 zní:

01.01.2016

12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,“.

01.01.2016

3. V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

01.01.2016

b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

01.01.2016

c) u osoby samostatně výdělečně činné

01.01.2016

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

01.01.2016

2. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

01.01.2016

d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,“.

01.01.2016

4. § 9a se zrušuje.

01.01.2016

5. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „bodech 1 nebo 2“ nahrazují slovy „bodě 1“.

01.01.2016

6. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.01.2016

7. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2016

8. V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje.

01.01.2016

9. V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2016

10. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2016

11. V § 22 odst. 1 se slova „§ 9a,“ zrušují.

01.01.2016

Čl. VIII

01.01.2016

Přechodná ustanovení

01.01.2016

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2016

2. Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené zaměstnavateli v § 9a zákona č. 589/1992 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2016

3. Nárok zaměstnavatele na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl v důsledku toho, že zaměstnavatel stanovil zaměstnanci, který byl účastníkem důchodového spoření, pojistné na důchodové pojištění v sazbě 6,5 % z vyměřovacího základu, zaniká uplynutím dne 31. prosince 2016.

01.01.2016

4. Zaměstnavatel je povinen v potvrzení vydávaném podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za kalendářní roky v období 2013 až 2015 uvést, zda byl zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření; ustanovení čl. XXXVII bodu 3 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. není přitom dotčeno.

01.01.2016

ČÁST OSMÁ

01.01.2016

Změna zákona o výkonu vazby

01.01.2016

Čl. X

01.01.2016

V § 21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb., se písmeno k) zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

01.01.2016

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2016

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2016

Čl. XI

01.01.2016

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

2. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2016

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2016

Čl. XII

01.01.2016

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2016

2. V § 31 odst. 1 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.

01.01.2016

3. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.“.

01.01.2016

Poznámka pod čarou č. 37 vložená zákonem č. 428/2011 Sb. se zrušuje.

01.01.2016

4. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2016

5. V § 34 odst. 2 až 6 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.

01.01.2016

6. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření“ nahrazují slovy „na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce“.

01.01.2016

7. V § 34 odst. 5 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 29 odst. 3 písm. b)“.

01.01.2016

8. V § 34 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2016

9. § 35 zní:

01.01.2016

㤠35

01.01.2016

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.“.

01.01.2016

10. § 37a se zrušuje.

01.01.2016

11. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „odst. 1 věty druhé“.

01.01.2016

12. V § 51 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2016

13. V § 53 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2016

14. V části čtvrté hlavě VI nadpisu dílu 3 se slova „a zánik nároku na invalidní důchod“ zrušují.

01.01.2016

15. V § 61a odst. 1 se slova „pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření,“ zrušují.

01.01.2016

16. § 61b se zrušuje.

01.01.2016

17. V § 67 odst. 11 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „a § 29 odst. 3 písm. b)“.

01.01.2016

18. V § 105a odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2016

㤠105c

01.01.2016

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření

01.01.2016

(1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46) a za celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle zákona o ukončení důchodového spoření47) pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní výměry starobního důchodu za doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. Ustanovení věty první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, jde-li o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se přitom nepoužije.

01.01.2016

(2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v případě úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46), po 31. prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření zohledňuje podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

01.01.2016

46) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2016

47) Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.“.

01.01.2016

Čl. XIII

01.01.2016

Přechodná ustanovení

01.01.2016

1. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod ode dne spadajícího do období let 2016 a 2017 a výše procentní výměry tohoto důchodu byla stanovena s přihlédnutím k době jeho účasti na důchodovém spoření, se na jeho žádost výše tohoto důchodu přepočte od tohoto dne tak, že se k době účasti na důchodovém spoření nepřihlédne; podmínkou tohoto přepočtu je, že pojištěnec za celou dobu účasti na důchodovém spoření doplatil pojistné na důchodové pojištění podle zákona o ukončení důchodového spoření. Ustanovení § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění platí přitom obdobně.

01.01.2016

2. Zvolil-li pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanovení procentní výměry starobního důchodu podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyjádřil v této žádosti souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu, dokončí se řízení o této žádosti a procentní výměra starobního důchodu se stanoví podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

01.01.2016

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2016

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

01.01.2016

Čl. XV

01.01.2016

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 28 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).

01.01.2016

2. V § 33 odst. 3 se slova „důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2016

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

01.01.2016

Čl. XVII

01.01.2016

V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „a pojistného na důchodové spoření“ a slova „a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2016

Změna zákona o životním a existenčním minimu

01.01.2016

Čl. XXI

01.01.2016

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2016

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.01.2016

Čl. XXII

01.01.2016

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

01.01.2016

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2016

Změna zákona o důchodovém spoření

01.01.2016

Čl. XXVIII

01.01.2016

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

01.01.2016

2. V § 11 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2016

3. § 14 se zrušuje.

01.01.2016

4. V § 24 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2016

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2016

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.01.2016

Čl. XXIX

01.01.2016

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 2 se slova „starší 18 let“ zrušují.

01.01.2016

2. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.01.2016

(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.“.

01.01.2016

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.01.2016

3. datum narození,“.

01.01.2016

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

01.01.2016

4. V § 17 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.01.2016

3. datum narození,“.

01.01.2016

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

01.01.2016

5. § 17 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.01.2016

3. datum narození,“.

01.01.2016

Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.

01.01.2016

6. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,“ nahrazují slovy „60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6“.

01.01.2016

7. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“ nahrazují slovy „60 let“.

01.01.2016

8. V § 20 odst. 5 se slova „odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a),“ zrušují.

01.01.2016

9. V § 20 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 23 odst. 6 písm. c)“ se vkládají slova „a § 114 odst. 1“.

01.01.2016

10. V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo „aby“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

01.01.2016

11. V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova „důchodu,“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

01.01.2016

12. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2016

(4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“.

01.01.2016

17. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2016

18. V části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5, který včetně nadpisu zní:

01.01.2016

„Díl 5

01.01.2016

Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů

01.01.2016

§ 47a

01.01.2016

(1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společnosti pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře odděleně od prostředků určených k jinému účelu. Tyto prostředky nelze použít k účelu jinému, než který je stanoven ve větě první.

01.01.2016

(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí majetkové podstaty penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

01.01.2016

(3) V případě převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle § 109 je penzijní společnost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na účet zřízený u depozitáře schváleného v rozhodnutí České národní banky podle § 109 odst. 5.“.

01.01.2016

22. V § 60 odst. 3 se číslo „0,8“ nahrazuje číslem „1“.

01.01.2016

23. V § 60 odst. 4 se za slovo „je“ vkládají slova „v případě povinného konzervativního fondu“ a za číslo „10 %“ se vkládají slova „a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 %“.

01.01.2016

24. V § 63 odst. 1 se číslo „3,5“ nahrazuje číslem „7“.

01.01.2016

25. V § 79 odst. 9 se na konci věty první vkládají slova „nebo pokud bylo penzijní společnosti odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti“.

01.01.2016

26. V § 80 odst. 1 se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“.

01.01.2016

27. V § 80 odst. 2 první větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

01.01.2016

28. V § 82 odst. 3 první větě se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“ a v druhé větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

01.01.2016

29. V § 82 odst. 6 se ve větě první za slovo „zápisu“ vkládají slova „ , výmaz ze seznamu“.

01.01.2016

30. V § 82 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2016

(7) Česká národní banka provede výmaz činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu vázaných zástupců také v případě, pokud zastoupený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastoupení týká.“.

01.01.2016

31. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 2 se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo na trhu obdobném regulovanému trhu uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a)“ a slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování“ se zrušují.

01.01.2016

32. V § 105 odst. 1 se slova „standardním fondem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování“ a slovo „se“ se nahrazuje slovem „s“.

01.01.2016

33. V § 105 odst. 2 se číslo „35“ nahrazuje číslem „60“, slovo „standardními“ se zrušuje a za slovo „fondy“ se vkládají slova „kolektivního investování“.

01.01.2016

34. V § 105 odst. 3 se slova „Penzijní společnost může“ nahrazují slovy „V rámci limitu podle odstavce 2 může penzijní společnost“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „20“.

01.01.2016

35. V § 105 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

01.01.2016

(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí penzijní společnost investovat více než 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem, které nekopírují složení finančního indexu, který může být podkladovou hodnotou finančního derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g).

01.01.2016

(5) Kopírováním složení finančního indexu se rozumí kopírování složení majetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů a technik a nástrojů podle § 102.

01.01.2016

(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2 vůči jedné osobě nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se považují i osoby tvořící koncern.“.

01.01.2016

36. V § 114 odst. 1 se slova „vznikem nároku na dávky podle § 20 odst. 1“ nahrazují slovy „dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“.

01.01.2016

37. V § 153 odst. 1 se slovo „odejme“ nahrazuje slovem „může“ a za slovo „společnosti“ se vkládá slovo „odejmout“.

01.01.2016

38. V § 154 odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.

01.01.2016

39. V § 154 odst. 2 písm. d) se slova „nebo zákonem upravujícím důchodové spoření“ zrušují.

01.01.2016

40. V § 160 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2016

41. V § 160 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2016

i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.“.

01.01.2016

42. V § 168 odstavec 3 zní:

01.01.2016

(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.“.

01.01.2016

43. V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo „0,6“ nahrazuje číslem „0,8“.

01.01.2016

44. V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2016

45. V § 193 odstavec 2 zní:

01.01.2016

(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

01.01.2016

46. V § 193 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2016

(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.

01.01.2016

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.“.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.


01.01.2016

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2016

ÚČINNOST

01.01.2016

Čl. XXXII

01.01.2016

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení

01.01.2016

a) části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a

01.01.2016

b) části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


01.01.2016

Hamáček v. r.

01.01.2016

Zeman v. r.

01.01.2016

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru