PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 244/2015 Sb.Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Částka 100/2015
Platnost od 30.09.2015
Účinnost od 01.01.2016
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2016

244

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

ze dne 24. září 2015

01.01.2016

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

01.01.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

01.01.2016

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 26357 Kč.

01.01.2016

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 1,0246.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

01.01.2016

Pro rok 2016 výše

01.01.2016

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11883 Kč,

01.01.2016

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 108024 Kč.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Výše základní výměry důchodu

01.01.2016

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2016 činí 2440 Kč.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Zvýšení důchodů v roce 2016

01.01.2016

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2015 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně.


01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Účinnost

01.01.2016

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


01.01.2016

Ministryně:

01.01.2016

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru