Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2015>Předpis č. 244/2015 Sb.

Předpis č. 244/2015 Sb.Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Ze dne24.09.2015
Částka100/2015
Platnost od30.09.2015
Účinnost od01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Znění 01.01.2016


744x145_ZPL_facebook kopie.png

244

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2015

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 26357 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 činí 1,0246.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2016 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11883 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 108024 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2016 činí 2440 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2016

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2015 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 Kč měsíčně.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru