Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2015>Předpis č. 22/2015 Sb.

Předpis č. 22/2015 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Ze dne02.02.2015
Částka12/2015
Platnost od03.02.2015
Účinnost od03.02.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

22

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 2. února 2015

o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 10/2014-136, ze dne 12. listopadu 2014 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 A 32/2014-42, ze dne 10. listopadu 2014 opravu celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí.

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášené pod č. 217/2014 Sb., se mění takto:

v písmenu d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí v tom podle volebních stran se u pořadového čísla

88 NEZÁVISLÍ číslovka „228“ nahrazuje číslovkou „229“

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem číslovka „32779“ nahrazuje číslovkou „32778“.


Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru