Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2015>Předpis č. 158/2015 Sb.

Předpis č. 158/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Ze dne24.06.2015
Částka66/2015
Platnost od30.06.2015
Účinnost od01.01.2016
Zrušeno od01.01.2017 (181/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

158

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. června 2015

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:


§ 1

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6444 Kč na kalendářní měsíc.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru