PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 158/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Částka 66/2015
Platnost od 30.06.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zrušeno k 01.01.2017 (181/2016 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.201631.12.2016

158

01.01.201631.12.2016

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.201631.12.2016

ze dne 24. června 2015

01.01.201631.12.2016

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.201631.12.2016

Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:


01.01.201631.12.2016

§ 1

01.01.201631.12.2016

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6444 Kč na kalendářní měsíc.


01.01.201631.12.2016

§ 2

01.01.201631.12.2016

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


01.01.201631.12.2016

Předseda vlády:

01.01.201631.12.2016

Mgr. Sobotka v. r.

01.01.201631.12.2016

Ministr zdravotnictví:

01.01.201631.12.2016

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru