PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 93/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka 40/2014
Platnost od 29.05.2014
Účinnost od 13.06.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
13.06.2014

93

13.06.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

13.06.2014

ze dne 28. dubna 2014,

13.06.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

13.06.2014

Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


13.06.2014

Čl. I

13.06.2014

Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se mění takto:

13.06.2014

1. V příloze se řádky

13.06.2014
„CZ0213014Dlouhopolsko9,6E 15 19 1N 50 10 6“,
13.06.2014
„CZ0213055Podolí0,2E 14 29 17N 50 21 5“,
13.06.2014
„CZ0213089Žehuň0,2E 15 20 7N 50 827“,
13.06.2014
„CZ0213090Žehuň – obora900,2E 15 20 15N 50 9 38“,
13.06.2014
„CZ0312029Bošice0,3E 13 40 47N 49 86“,
13.06.2014
„CZ0313120Římov2,0E 14 30 1N 48 51 25“,
13.06.2014
„CZ0513247Pelíkovice2,3E 15 7 54N 50 40 40“,
13.06.2014
„CZ0623033Znojmo – hrad0,2E 16 2 33N 48 51 20“,
13.06.2014
„CZ0623780Jaroslavice – zámek0,8E 16 14 4N 48 45 32“ a
13.06.2014
„CZ0813761Důl Ruda I<0,1E 17 11 20N 49 52 49“
13.06.2014

zrušují.

13.06.2014

2. V příloze se za řádek

13.06.2014
„CZ0214049Písčina u Tuháně0,4E 14 31 16N 50 17 45“
13.06.2014

vkládá nový řádek, který zní:

13.06.2014
„CZ0214050Žehuňsko358,1E 15 18 38N 50 9 18“.
13.06.2014

3. V příloze v řádku „CZ0210022“ se slovo „Kosí“ nahrazuje slovem „Kozí“.

13.06.2014

4. V příloze řádek

13.06.2014
„CZ0214010Dománovický les709,7E 15 20 16N 50 6 6“
13.06.2014

zní:

13.06.2014
„CZ0214010Dománovický les354,9E 15 20 18N 50 6 44“.
13.06.2014

5. V příloze v řádku „CZ0313134“ se slova „Újezdec - Planinský rybník a Kozor“ nahrazují slovem „Újezdec“.

13.06.2014

6. V příloze v řádku „CZ0313137“ se slovo „Veverský“ nahrazuje slovem „Veveřský“.

13.06.2014

7. V příloze řádek

13.06.2014
„CZ0314021Borkovická blata857,9E 14 38 40N 49 13 31“
13.06.2014

zní:

13.06.2014
„CZ0314021Borkovická blata638,8E 14 38 30N 49 13 42“.
13.06.2014

8. V příloze řádek

13.06.2014
„CZ0323159Plzeň - Zábělá265,5E 13 26 42N 49 46 56“
13.06.2014

zní:

13.06.2014
„CZ0323159Plzeň - Zábělá116,6E 13 26 44N 49 46 48“.
13.06.2014

9. V příloze v řádku „CZ0420171“ se číslo „147,2“ nahrazuje číslem „106,0“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „24“.


13.06.2014

Čl. II

13.06.2014

Účinnost

13.06.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


13.06.2014

Předseda vlády:

13.06.2014

Mgr. Sobotka v. r.

13.06.2014

Ministr životního prostředí:

13.06.2014

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru