PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 299/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Částka 121/2014
Platnost od 18.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

299

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

ze dne 11. prosince 2014,

01.01.2015

kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

01.01.2015

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 16a odst. 1 a § 18g odst. 8:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, se mění takto:

01.01.2015

1. V § 1 písm. d) se slova „a vzor formuláře projektu pokusů“ zrušují.

01.01.2015

2. § 5 včetně nadpisu zní:

01.01.2015

㤠5

01.01.2015

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

01.01.2015

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

01.01.2015

3. Příloha č. 4 zní:

01.01.2015

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

01.01.2015

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

01.01.2015

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů“.

01.01.2015

4. Příloha č. 5 se zrušuje.

01.01.2015

5. V příloze č. 10 se na konci přílohy doplňují věty:

01.01.2015

„Vysvětlivky:

01.01.2015

1) Je-li kolonka prázdná, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat povolena.

01.01.2015

2) Je-li kolonka proškrtnutá, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat zakázána.

01.01.2015

3) Je-li v kolonce uveden odkaz na požadavek, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh pokusných zvířat povolena a provádí se v souladu s příslušným požadavkem.“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Ministr:

01.01.2015

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru