PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 246/2014 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 104/2014
Platnost od 14.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.12.2014

246

01.12.2014

VYHLÁŠKA

01.12.2014

ze dne 7. listopadu 2014

01.12.2014

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.12.2014

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


01.12.2014

§ 1

01.12.2014

Zrušuje se:

01.12.2014

1. Vyhláška Okresního národního výboru v Nymburce, kterou se zřizuje chráněný přírodní výtvor Libický luh, ze dne 15. prosince 1985.

01.12.2014

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 97095/51 – IV/5, o zřízení státní přírodní reservace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí skála, ze dne 25. června 1951.

01.12.2014

3. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 101109/53 – D/II/3, o doplnění ochranných podmínek státní přírodní reservace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí skála, ze dne 20. května 1953.

01.12.2014

4. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18245/72, o zřízení státní přírodní rezervace Na Adamcích, ze dne 29. prosince 1972.

01.12.2014

5. Vyhláška Okresní správní komise Mikulov č. 8.963/1-VII, o zřízení státní přírodní rezervace Pouzdřanská step, ze dne 10. května 1946.

01.12.2014

6. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 3075/56, o stanovení ochranných podmínek státní přírodní rezervace Pouzdřanská step, ze dne 4. července 1956.

01.12.2014

7. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B-186/48-III/1, o zřízení úplné přírodní pralesové rezervace v katastrální obci Milešice, ze dne 23. ledna 1948.

01.12.2014

8. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 29.368/65, o zřízení státní přírodní rezervace Milešický prales, ze dne 5. července 1965.

01.12.2014

9. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 81/1998 Sb., kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky, ze dne 27. března 1998.

01.12.2014

10. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 32.024/52-IV/5, o zřízení přírodní reservace U bílých hlin, ze dne 19. března 1952.

01.12.2014

11. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 37.012/52-V-VII/5, o zřízení státní přírodní rezervace U Strejčkova lomu, ze dne 2. června 1952.

01.12.2014

12. Výnos Ministerstva kultury č. 66.827/54-IX, o zřízení státní přírodní reservace Louky pod Kumstátem, ze dne 17. března 1955.

01.12.2014

13. Výnos Ministerstva kultury č. 19.119/55, o rozšíření státní přírodní reservace Louky pod Kumstátem, ze dne 14. ledna 1956.


01.12.2014

§ 2

01.12.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.


01.12.2014

Ministr:

01.12.2014

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru