PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 95/2014
Platnost od 23.10.2014
Účinnost od 01.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.2014

224

01.11.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.11.2014

ze dne 15. října 2014,

01.11.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2014

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:


01.11.2014

Čl. I

01.11.2014

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení vlády č. 448/2011 Sb., se mění takto:

01.11.2014

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

01.11.2014

2. § 5 včetně nadpisu zní:

01.11.2014

㤠5

01.11.2014

Platový tarif

01.11.2014

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

01.11.2014

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

01.11.2014

(3) Zaměstnanci, který je

01.11.2014

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

01.11.2014

b) úředníkem územního samosprávného celku23),

01.11.2014

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

01.11.2014

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

01.11.2014

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

01.11.2014

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

01.11.2014

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.

01.11.2014

(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.

01.11.2014

(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

01.11.2014

(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

01.11.2014

(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.

01.11.2014

3. § 6 včetně nadpisu zní:

01.11.2014

㤠6

01.11.2014

Zvláštní způsob určení platového tarifu

01.11.2014

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

01.11.2014

a) první až páté platové třídy, nebo

01.11.2014

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

01.11.2014

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

01.11.2014

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.

01.11.2014

4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

01.11.2014

5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

01.11.2014

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku678073607980865093801018011040119801299014100153001659017980195102119022980
2do 2 let703076308280898097301056011450124201349014630158801722018670202602199023840
3do 4 let7300792086009320101201096011890129001400015190164801787019380210202283024740
4do 6 let7580822089309670105001138012340133901454015770171001854020100218102369025670
5do 9 let78708530927010030108901180012810138901508016370177401924020870226302458026650
6do 12 let81708850962010430113101226013290144201565016990184301997021660234902551027650
7do 15 let84809210998010820117401271013800149601624017630191202072022470243802647028680
8do 19 let880095601035011220121901320014320155301685018290198402150023320253002746029770
9do 23 let913099201076011660126501370014870161201750019000205902231024200262502851030890
10do 27 let9480102901116012090131301422015440167301816019710213702316025110272402957032060
11do 32 let9850106901159012550136301475016030173601884020460221702404026060282703069033270
12nad 32 let10220111001203013030141401530016640180101956021230230102495027040293403185034520
01.11.2014

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku65507110771083509060983010660115701255013620147801602017370188502047022200
2do 2 let679073708000867094001020011060120001303014130153401663018030195702124023030
3do 4 let705076508300900097701058011480124601352014670159201726018720203002205023900
4do 6 let7320794086209340101401099011920129301404015230165201791019420210702288024800
5do 9 let7600824089509690105201140012370134201457015810171401858020160218602374025740
6do 12 let78908550929010070109201184012840139301512016410178001929020920226902464026710
7do 15 let81908890964010450113401228013330144501569017030184702001021710235502557027710
8do 19 let850092301000010840117701275013830150001628017670191602077022530244402653028760
9do 23 let882095801039011260122201323014360155701690018350198902155023380253602754029840
10do 27 let915099401078011680126801373014910161601754019040206402237024260263102857030970
11do 32 let9510103201119012120131601425015480167701820019760214202322025170273102965032140
12nad 32 let9870107201162012580136601478016070174001889020510222302410026120283403077033350
01.11.2014

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7680834090409800106301152012500135701472015960173401879020370221102400026040
2do 2 let79708660938010180110501197012970140801527016560179901949021150229402491027020
3do 4 let82608990973010560114601241013460146201585017200186902024021950238102585028030
4do 6 let857093301012010960119001289013980151801645017850193902099022770247102682029100
5do 9 let892096801050011380123501338014510157601707018520201202179023630256402783030190
6do 12 let9260100401089011800128201388015050163601771019210208802261024520266002888031320
7do 15 let9610104401131012260133001441015610169801840019950216702347025450276202997032500
8do 19 let9970108301174012710138101495016200176201909020690224902436026410286503111033730
9do 23 let10340112301219013200143301552016810182801980021480233302528027400297403229035000
10do 27 let10750116701265013700148801611017440189802056022290242102623028440308603351036310
11do 32 let11150121001313014220154501672018120197002134023140251202722029510320303477037690
12nad 32 let11580125701363014750160401735018800204502214024020260802825030630332403607039110
01.11.2014

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku86409360101501101011930129401405015240165201795019450210902289024840
2do 2 let89709710105401144012390134301458015810171401862020180219002375025790
3do 4 let931010080109301187012850139401514016410178101935020950227202465026760
4do 6 let966010480113501232013350144701572017030184802007021730235702558027760
5do 9 let1002010870117801279013850150201632017670191702083022560244602654028810
6do 12 let1040011280122201327014370155801694018330198902162023410253802754029900
7do 15 let1081011710126901377014920161601758019050206502243024300263502859031020
8do 19 let1121012160131601430015480167701824019760214202328025220273402966032200
9do 23 let1163012620136701484016070174001892020500222402415026170283603079033430
10do 27 let1208013100141801541016680180601965021280230802506027150294403195034690
11do 32 let1253013590147201600017310187602039022090239502600028180305503316035990
12nad 32 let1301014110152701661017960194602117022920248702700029240317103441037340
01.11.2014

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8340904098001063011520125001357014720159601734018790203702211024000
2do 2 let86609380101801105011970129701408015270165601799019490211502294024910
3do 4 let89909730105601146012410134601462015850172001869020240219502381025850
4do 6 let933010120109601190012890139801518016450178501939020990227702471026820
5do 9 let968010500113801235013380145101576017070185202012021790236302564027830
6do 12 let1004010890118001282013880150501636017710192102088022610245202660028880
7do 15 let1044011310122601330014410156101698018400199502167023470254502762029970
8do 19 let1083011740127101381014950162001762019090206902249024360264102865031110
9do 23 let1123012190132001433015520168101828019800214802333025280274002974032290
10do 27 let1167012650137001488016110174401898020560222902421026230284403086033510
11do 32 let1210013130142201545016720181201970021340231402512027220295103203034770
12nad 32 let1257013630147501604017350188002045022140240202608028250306303324036070
01.11.2014

“.

01.11.2014

6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:

01.11.2014

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
11121314
1do 1 roku23130246302782031170
2do 2 let23800253502862032030
3do 4 let24520261302945032930
4do 6 let25250269003030033860
5do 9 let26000277303119034820
6do 12 let26790285803211035820
7do 15 let27610294703307036870
8do 19 let28460303903407037940
9do 23 let29330313403509039070
10do 27 let30240323303617040230
11do 32 let31180333503728041440
12nad 32 let32170344203843042690
01.11.2014

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku223402379026870301103200034040
2do 2 let229902449027650309403291035020
3do 4 let236902524028450318103385036030
4do 6 let243902599029270327103482037100
5do 9 let251202679030130336403583038190
6do 12 let258802761031020346003688039320
7do 15 let266702847031950356203797040500
8do 19 let274902936032910366503911041730
9do 23 let283303028033900377404029043000
10do 27 let292103123034940388604151044310
11do 32 let301203222036010400304277045690
12nad 32 let310803325037130412404407047110
01.11.2014

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

01.11.2014

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8 (v Kč měsíčně)

01.11.2014
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 6 let989010720116001258016100202002035020650210002145022200
2do 12 let1067011550125301356016750205002073021050217002235023630
3do 19 let1144012420134601465017600209802125021680228002398025600
4do 27 let1237013410145501574018600216302208022630242802603028230
5nad 27 let1330014440156301698019700225502310023900263502850031250
01.11.2014

“.

01.11.2014

Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.

01.11.2014

7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:

01.11.2014

3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.

01.11.2014

8. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 3 se v úvodní větě slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

01.11.2014

9. V příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za slovo „operačních“ vkládají slova „a porodních“.

01.11.2014

10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4 úvodní věta zní:

01.11.2014

„Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb“.


01.11.2014

Čl. II

01.11.2014

Přechodná ustanovení

01.11.2014

(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.

01.11.2014

(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.

01.11.2014

Čl. III

01.11.2014

Účinnost

01.11.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.


01.11.2014

Předseda vlády:

01.11.2014

Mgr. Sobotka v. r.

01.11.2014

Ministryně práce a sociálních věcí:

01.11.2014

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru