PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 211/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

Částka 89/2014
Platnost od 02.10.2014
Účinnost od 03.10.2014
Zrušeno k 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
03.10.201431.12.2014

211

03.10.201431.12.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

03.10.201431.12.2014

ze dne 22. září 2014

03.10.201431.12.2014

o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

03.10.201431.12.2014

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:


03.10.201431.12.2014

§ 1

03.10.201431.12.2014

Předmět úpravy

03.10.201431.12.2014

(1) Toto nařízení v návaznosti na čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení (dále jen „příjemce potraviny v místě určení“).

03.10.201431.12.2014

(2) Toto nařízení se vztahuje na

03.10.201431.12.2014

a) čerstvé ovoce druhu

03.10.201431.12.2014

1. broskve,

03.10.201431.12.2014

2. hrušky,

03.10.201431.12.2014

3. jablka,

03.10.201431.12.2014

4. jahody,

03.10.201431.12.2014

5. meruňky,

03.10.201431.12.2014

6. slívy a švestky a

03.10.201431.12.2014

7. třešně,

03.10.201431.12.2014

b) čerstvou zeleninu druhu

03.10.201431.12.2014

1. cibule a česnek,

03.10.201431.12.2014

2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,

03.10.201431.12.2014

3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,

03.10.201431.12.2014

4. saláty, pekingské zelí a chřest,

03.10.201431.12.2014

5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,

03.10.201431.12.2014

c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.

03.10.201431.12.2014

(3) Toto nařízení se vztahuje pouze na případy, kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s potravinou uvedenou v odstavci 2.

03.10.201431.12.2014

§ 2

03.10.201431.12.2014

Rozsah a podmínky informační povinnosti

03.10.201431.12.2014

(1) Příjemce potraviny v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 a místo určení podle § 1 odst. 3, informuje příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o

03.10.201431.12.2014

a) druhu potraviny přicházející na místo určení,

03.10.201431.12.2014

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

03.10.201431.12.2014

c) členském státě a názvu a adrese provozovatele potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,

03.10.201431.12.2014

d) adrese místa určení a příjemci potraviny a

03.10.201431.12.2014

e) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě určení bez daně z přidané hodnoty1).

03.10.201431.12.2014

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce potraviny v místě určení oznámí doručením v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 48 hodin před příchodem potravin na místo určení.


03.10.201431.12.2014

§ 3

03.10.201431.12.2014

Účinnost

03.10.201431.12.2014

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení.

03.10.201431.12.2014

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2014.


03.10.201431.12.2014

Předseda vlády:

03.10.201431.12.2014

Ing. Sobotka v. r.

03.10.201431.12.2014

Ministr zemědělství:

03.10.201431.12.2014

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

03.10.201431.12.2014

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru