PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 204/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 86/2014
Platnost od 26.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2015

204

01.01.2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.2015

ze dne 15. září 2014,

01.01.2015

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb. a nařízení vlády č. 210/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2015

1. V § 2 se číslo „50,60“ nahrazuje číslem „55“ a číslo „8500“ se nahrazuje číslem „9200“.

01.01.2015

2. V § 3 odstavec 1 zní:

01.01.2015

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

01.01.2015
Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.55,009200
2.60,7010200
3.67,0011200
4.74,0012400
5.81,7013700
6.90,2015100
7.99,6016700
8.110,0018400. “.
01.01.2015

3. V § 5 odst. 2 se slovo „sazba“ nahrazuje slovy „měsíční sazby“.

01.01.2015

4. Na konci textu § 7 se doplňují slova „a § 5 odst. 1“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Účinnost

01.01.2015

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2015

Předseda vlády:

01.01.2015

Mgr. Sobotka v. r.

01.01.2015

Ministryně práce a sociálních věcí:

01.01.2015

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru