PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 198/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2014
Platnost od 12.09.2014
Účinnost od 01.10.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2014

198

01.10.2014

VYHLÁŠKA

01.10.2014

ze dne 3. září 2014,

01.10.2014

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2014

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:


01.10.2014

Čl. I

01.10.2014

V příloze k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., vyhlášky č. 46/2013 Sb. a vyhlášky č. 20/2014 Sb., se bod 12 zrušuje.

01.10.2014

Dosavadní body 13 až 29 se označují jako body 12 až 28.


01.10.2014

Čl. II

01.10.2014

Účinnost

01.10.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


01.10.2014

Ministr:

01.10.2014

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru