Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2014>Předpis č. 183/2014 Sb.

Předpis č. 183/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne24.07.2014
Částka75/2014
Platnost od29.08.2014
Účinnost od01.09.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

183

ZÁKON

ze dne 24. července 2014,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb., se věta druhá zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2015 se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru