PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 183/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 75/2014
Platnost od 29.08.2014
Účinnost od 01.09.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2014

183

01.09.2014

ZÁKON

01.09.2014

ze dne 24. července 2014,

01.09.2014

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2014

Čl. I

01.09.2014

V § 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb., se věta druhá zrušuje.


01.09.2014

Čl. II

01.09.2014

Přechodné ustanovení

01.09.2014

Při zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2015 se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.

01.09.2014

Čl. III

01.09.2014

Účinnost

01.09.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


01.09.2014

Hamáček v. r.

01.09.2014

Zeman v. r.

01.09.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru