PLUS na zkoušku

Zákon č. 182/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 75/2014
Platnost od 29.08.2014
Účinnost od 29.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
29.08.2014

182

29.08.2014

ZÁKON

29.08.2014

ze dne 24. července 2014,

29.08.2014

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.08.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

Změna zákona č. 262/2006 Sb.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.

29.08.2014

ČÁST ČTVRTÁ

29.08.2014

Změna zákona č. 264/2006 Sb.

29.08.2014

Čl. IV

29.08.2014

V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.

29.08.2014

ČÁST ŠESTÁ

29.08.2014

Změna zákona č. 261/2007 Sb.

29.08.2014

Čl. VI

29.08.2014

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

29.08.2014

1. V části první čl. I se bod 4 zrušuje.

29.08.2014

2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.


29.08.2014

ČÁST OSMÁ

29.08.2014

ÚČINNOST

29.08.2014

Čl. VIII

29.08.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


29.08.2014

Hamáček v. r.

29.08.2014

Zeman v. r.

29.08.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru