PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 178/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Částka 75/2014
Platnost od 29.08.2014
Účinnost od 13.09.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
13.09.2014

178

13.09.2014

ZÁKON

13.09.2014

ze dne 23. července 2014,

13.09.2014

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

13.09.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


13.09.2014

Čl. I

13.09.2014

V § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 405/2012 Sb., písmena a) a b) znějí:

13.09.2014

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7),

13.09.2014

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7) nebo stavby.“.


13.09.2014

Čl. II

13.09.2014

Účinnost

13.09.2014

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


13.09.2014

Hamáček v. r.

13.09.2014

Zeman v. r.

13.09.2014

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru