PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 17/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/2014
Platnost od 30.01.2014
Účinnost od 30.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
30.01.2014

17

30.01.2014

VYHLÁŠKA

30.01.2014

ze dne 23. ledna 2014,

30.01.2014

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

30.01.2014

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb.:


30.01.2014

Čl. I

30.01.2014

Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb. a vyhlášky č. 177/2012 Sb., se mění takto:

30.01.2014

1. V § 13 odstavec 3 zní:

30.01.2014

(3) Pro účely pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi zřizuje elektronické konto měsíčních výstrojních náležitostí. Nelze-li použít postup podle věty první, vydají se vojákovi poukázky na vydání vojenské výstroje.“.

30.01.2014

2. V § 15 odstavec 2 zní:

30.01.2014

(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely stanovení výše konta měsíčních výstrojních náležitostí podle § 13 odst. 3 nebo pro účely vydání poukázek na vydání vojenské výstroje stanovuje v závislosti na době životnosti výstrojních součástek a výši jejich pořizovacích nákladů.“.

01.01.2015

3. V § 16 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „70“.

01.01.2015

4. § 17 se zrušuje.

30.01.2014

5. V § 18 odstavec 2 zní:

30.01.2014

(2) Zemře-li voják, kterému nebyla vydána vojenská výstroj ve formě základní výbavy, při výkonu služby v zahraničí nebo v zahraniční operaci, anebo v mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj zemřelého nelze dohledat, je zničen nebo poškozen, vydá služební orgán vojenský stejnokroj bez bot a jednu soupravu prádla k pohřbení vojáka.“.

30.01.2014

6. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

30.01.2014

7. Příloha č. 1 zní:

30.01.2014

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

30.01.2014

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

30.01.2014
Stravní dávky (SD). Přídavky potravin (PP)Energ. hodnotaBílkovinyTukyKyselina linolováSacharidyMinerální látkyVitamíny
vápníkfosforželezoA-ekv. retinoluB1B2P-P-ekv. niacinuC
kJggggmgµgmg
SD - základní134749011294609008002010001,21,416100
SD - pro letce142129612010480100010002012001,41,618100
SD - pro výsadkáře151119612610520100010002012001,41,618100
PP - A430---243-----22
PP - B11709,814,40,628721251,3240,120,122,3-
PP - C152014100,55426,41312,1940,170,133,72,4
PP - D159618120,5501892642,71460,120,287,42,1
PP - E259614181100193,63443,12580,390,296,45,3
PP - F462034362,5160471107510,48701,10,8321,420,5
PP - G6353,93,8-3558653,3400,10,080,655
PP - H7601,90,5-4142491,1250,120,060,945
30.01.2014

“.


30.01.2014

Čl. II

30.01.2014

Účinnost

30.01.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.


30.01.2014

Ministr:

30.01.2014

Ing. Picek v. r.

Přesunout nahoru