PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 167/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Částka 70/2014
Platnost od 18.08.2014
Účinnost od 31.08.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
31.08.2014

167

31.08.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

31.08.2014

ze dne 30. července 2014,

31.08.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

31.08.2014

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


31.08.2014

Čl. I

31.08.2014

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., se mění takto:

31.08.2014

1. V příloze č. 1 v oddíle C část C2 se řádek

31.08.2014

31.08.2014
41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství2. etapa 2)
31.08.2014

31.08.2014

nahrazuje řádkem, který zní:

31.08.2014

31.08.2014
41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51
23-43-L/51
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Provozní technika
2. etapa 2)
31.08.2014

“.

31.08.2014

2. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se řádek

31.08.2014

31.08.2014
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1)
31.08.2014

31.08.2014

nahrazuje řádkem, který zní:

31.08.2014

31.08.2014
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa 1), 11)
31.08.2014

“.

31.08.2014

3. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se pod řádek

31.08.2014

31.08.2014
78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa 3)
31.08.2014

31.08.2014

doplňuje řádek, který zní:

31.08.2014

31.08.2014
78-42-M/07Vojenské lyceum 279), 10)
31.08.2014

“.

31.08.2014

4. V příloze č. 1 v oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 9) až 11), které znějí:

31.08.2014

9) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem.

31.08.2014

10) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.

31.08.2014

11) U oboru vzdělání poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem.“.

31.08.2014

5. V příloze č. 1 v oddíle D části D5 se řádek

31.08.2014

31.08.2014
23-43-L/51Provozní technika23-43-L/5 06Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02Opravář lesnických strojů
31.08.2014

31.08.2014

nahrazuje řádkem, který zní:

31.08.2014

31.08.2014
23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-65-H/03Strojník silničních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/01Lesní mechanizátor
41-56-H/02Opravář lesnických strojů
31.08.2014

“.


31.08.2014

Čl. II

31.08.2014

Účinnost

31.08.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2014.


31.08.2014

Předseda vlády:

31.08.2014

Mgr. Sobotka v. r.

31.08.2014

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

31.08.2014

PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Přesunout nahoru