PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 134/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

Částka 57/2014
Platnost od 21.07.2014
Účinnost od 16.11.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
16.11.2014

134

16.11.2014

VYHLÁŠKA

16.11.2014

ze dne 14. července 2014,

16.11.2014

kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

16.11.2014

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., k provedení § 10 odst. 3 veterinárního zákona:


16.11.2014

Čl. I

16.11.2014

Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb., se mění takto:

16.11.2014

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta:

16.11.2014

„Prováděcí směrnice Komise 2014/22/EU ze dne 13. února 2014, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA).“.

16.11.2014

2. V příloze č. 3 části II tabulce č. 2 „NEEXOTICKÉ NÁKAZY“ sloupci „NÁKAZY“ čtvrtém řádku se slova „nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA)“ nahrazují slovy „nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem HPR s delecí“.


16.11.2014

Čl. II

16.11.2014

Účinnost

16.11.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. listopadu 2014.


16.11.2014

Ministr:

16.11.2014

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru