Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2013>Předpis č. 359/2013 Sb.

Předpis č. 359/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Ze dne01.11.2013
Částka141/2013
Platnost od18.11.2013
Účinnost od01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

359

VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2013

o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):


§ 1

(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

§ 2

Návrhy na vklad vlastnického práva, zástavního práva, podzástavního práva, věcného břemene a předkupního práva, které bylo zřízeno jako právo věcné, k pozemkům, stavbám a jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů lze do 31. prosince 2014 předkládat i na formuláři podle vyhlášky č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.


§ 3

Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


Příloha k vyhlášce č. 359/2013 Sb.

VZOR

VZOR Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru