PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 359/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

Částka 141/2013
Platnost od 18.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

359

01.01.2014

VYHLÁŠKA

01.01.2014

ze dne 1. listopadu 2013

01.01.2014

o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

01.01.2014

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.

01.01.2014

(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Návrhy na vklad vlastnického práva, zástavního práva, podzástavního práva, věcného břemene a předkupního práva, které bylo zřízeno jako právo věcné, k pozemkům, stavbám a jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů lze do 31. prosince 2014 předkládat i na formuláři podle vyhlášky č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.


01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, se zrušuje.


01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Účinnost

01.01.2014

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Předseda:

01.01.2014

Ing. Večeře v. r.


01.01.2014

01.01.2014

Příloha k vyhlášce č. 359/2013 Sb.

01.01.2014

VZOR

01.01.2014

VZOR Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.

Přesunout nahoru