PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 440/2012 Sb.Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Částka 162/2012
Platnost od 13.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.01.2016 (403/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.201331.12.2015

440

01.01.201331.12.2015

VYHLÁŠKA

01.01.201331.12.2015

ze dne 5. prosince 2012

01.01.201331.12.2015

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

01.01.201331.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


01.01.201331.12.2015

§ 1

01.01.201331.12.2015

Předmět úpravy

01.01.201331.12.2015

Tato vyhláška stanoví

01.01.201331.12.2015

a) vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „záruka původu“) a

01.01.201331.12.2015

b) podmínky pro vydání a uznání záruky původu.

01.01.201331.12.2015

§ 2

01.01.201331.12.2015

Vzor žádosti o vydání záruky původu

01.01.201331.12.2015

Záruka původu se vydá na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

01.01.201331.12.2015

§ 3

01.01.201331.12.2015

Podmínky pro vydání záruky původu a podmínky pro uznání záruky původu vydané v jiném členském státě Evropské unie

01.01.201331.12.2015

(1) Žádost o vydání záruky původu se předkládá operátorovi trhu elektronicky, prostřednictvím účtu držitele záruk původu v evidenci záruk původu u operátora trhu.

01.01.201331.12.2015

(2) Žádost o vydání záruky původu se předkládá za elektřinu vyrobenou nejméně v hodnotě 1 MWh a jejích násobcích, která byla dodána do elektrizační soustavy v České republice, a to za období 1, 2 nebo 3 kalendářních měsíců.

01.01.201331.12.2015

(3) Operátor trhu vydá záruku původu jako elektronický certifikát na účet držitele záruk původu po ukončení závěrečného finančního vypořádání odchylek prováděného operátorem trhu a po uhrazení ceny za vydání záruky původu. Tuto záruku původu vede v aktivní evidenci záruk původu po 12 měsíců od konce období výroby elektřiny uvedeného v žádosti o vydání záruky původu.

01.01.201331.12.2015

(4) Záruku původu vydanou v jiném členském státě Evropské unie lze uznat, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu Evropské unie do evidence záruk původu v České republice.


01.01.201331.12.2015

§ 4

01.01.201331.12.2015

Zrušovací ustanovení

01.01.201331.12.2015

Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, se zrušuje.


01.01.201331.12.2015

§ 5

01.01.201331.12.2015

Účinnost

01.01.201331.12.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


01.01.201331.12.2015

Ministr:

01.01.201331.12.2015

MUDr. Kuba v. r.


01.01.201331.12.2015

01.01.201331.12.2015

Příloha k vyhlášce č. 440/2012 Sb.

01.01.201331.12.2015

VZOR

01.01.201331.12.2015

Žádost o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

01.01.201331.12.2015

VZOR Žádost o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Přesunout nahoru