PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 445/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2011
Platnost od 28.12.2011
Účinnost od 28.12.2011
Zrušeno k 06.11.2014 (234/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
28.12.201105.11.2014

445

28.12.201105.11.2014

ZÁKON

28.12.201105.11.2014

ze dne 6. prosince 2011,

28.12.201105.11.2014

kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

28.12.201105.11.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


28.12.201105.11.2014

ČÁST PRVNÍ

28.12.201105.11.2014

Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

28.12.201105.11.2014

Čl. I

28.12.201105.11.2014

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

28.12.201105.11.2014

1. V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2015“.

28.12.201105.11.2014

2. V § 235 odst. 1 a v § 238 odst. 5 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2017“.

28.12.201105.11.2014

3. V § 250 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2018“.

28.12.201105.11.2014

ČÁST DRUHÁ

28.12.201105.11.2014

Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

28.12.201105.11.2014

Čl. II

28.12.201105.11.2014

V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 531/2006 Sb. a zákona č. 381/2008 Sb., se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2015“.


28.12.201105.11.2014

ČÁST TŘETÍ

28.12.201105.11.2014

ÚČINNOST

28.12.201105.11.2014

Čl. III

28.12.201105.11.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


28.12.201105.11.2014

Němcová v. r.

28.12.201105.11.2014

Klaus v. r.

28.12.201105.11.2014

Nečas v. r.

Přesunout nahoru