PLUS na zkoušku

Zákon č. 349/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122/2011
Platnost od 29.11.2011
Účinnost od 01.01.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2012

349

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

ze dne 26. října 2011,

01.01.2012

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2012

ČÁST DRUHÁ

01.01.2012

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

01.01.2012

1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1000“.

01.01.2012

2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1000“ a částka „Kč 5000“ se nahrazuje částkou „Kč 10000“.


01.01.2012

ČÁST TŘETÍ

01.01.2012

ÚČINNOST

01.01.2012

Čl. IV

01.01.2012

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


01.01.2012

Němcová v. r.

01.01.2012

Klaus v. r.

01.01.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru