Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2011>Předpis č. 349/2011 Sb.

Předpis č. 349/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne26.10.2011
Částka122/2011
Platnost od29.11.2011
Účinnost od01.01.2012
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

349

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1000“.

2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1000“ a částka „Kč 5000“ se nahrazuje částkou „Kč 10000“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru