PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 222/2011 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Částka 79/2011
Platnost od 22.07.2011
Účinnost od 01.09.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2011

222

01.09.2011

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.09.2011

ze dne 29. června 2011

01.09.2011

o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

01.09.2011

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


01.09.2011

§ 1

01.09.2011

Předmět úpravy

01.09.2011

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.

01.09.2011

§ 2

01.09.2011

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016

01.09.2011

(1) Letní čas se zavádí

01.09.2011

a) v roce 2012 dnem 25. března,

01.09.2011

b) v roce 2013 dnem 31. března,

01.09.2011

c) v roce 2014 dnem 30. března,

01.09.2011

d) v roce 2015 dnem 29. března,

01.09.2011

e) v roce 2016 dnem 27. března.

01.09.2011

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

01.09.2011

(2) Letní čas končí

01.09.2011

a) v roce 2012 dnem 28. října,

01.09.2011

b) v roce 2013 dnem 27. října,

01.09.2011

c) v roce 2014 dnem 26. října,

01.09.2011

d) v roce 2015 dnem 25. října,

01.09.2011

e) v roce 2016 dnem 30. října.

01.09.2011

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

01.09.2011

§ 3

01.09.2011

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu

01.09.2011

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.

01.09.2011

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.


01.09.2011

§ 4

01.09.2011

Účinnost

01.09.2011

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.


01.09.2011

Předseda vlády:

01.09.2011

RNDr. Nečas v. r.

01.09.2011

Ministr práce a sociálních věcí:

01.09.2011

Dr. Ing. Drábek v. r.

Poznámky pod čarou

01.09.2011

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času - Harmonogram období letního času (2011/C 83/06).

Přesunout nahoru