PLUS na zkoušku

Zákon č. 149/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 52/2010
Platnost od 20.05.2010
Účinnost od 01.07.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2010

149

01.07.2010

ZÁKON

01.07.2010

ze dne 23. dubna 2010,

01.07.2010

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2010

Čl. I

01.07.2010

Změna zákona o zaměstnanosti

01.07.2010

V § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy.“.


01.07.2010

Čl. II

01.07.2010

Přechodné ustanovení

01.07.2010

Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za období přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí právními předpisy účinnými do dne účinnosti tohoto zákona.

01.07.2010

Čl. III

01.07.2010

Účinnost

01.07.2010

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.07.2010

Vlček v. r.

01.07.2010

Klaus v. r.

01.07.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru