Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2010>Předpis č. 100/2010 Sb.

Předpis č. 100/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Ze dne17.03.2010
Částka37/2010
Platnost od17.04.2010
Účinnost od17.04.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


744x145_ZPL_facebook kopie.png

100

ZÁKON

ze dne 17. března 2010,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se mění takto:

1. V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.

2. V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.

3. V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 2 let“.

4. V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.

5. V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „14“.

6. V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „16“.

7. V § 68 odst. 2 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „18“.

8. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru