PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 414/2009 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků

Částka 134/2009
Platnost od 30.11.2009
Účinnost od 01.12.2009
Zrušeno k 04.08.2015 (189/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.200903.08.2015

414

01.12.200903.08.2015

VYHLÁŠKA

01.12.200903.08.2015

ze dne 13. listopadu 2009

01.12.200903.08.2015

o postupu při služebním hodnocení vojáků

01.12.200903.08.2015

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


01.12.200903.08.2015

§ 1

01.12.200903.08.2015

Služební hodnocení

01.12.200903.08.2015

(1) Služební hodnocení vojáka zpracovává nejbližší nadřízený vojáka, který má hodnoceného vojáka v podřízenosti nejméně 3 měsíce. Nesplňuje-li nejbližší nadřízený tuto podmínku, zpracovává hodnocení jeho nejbližší nadřízený nebo jím určený velitel z úrovně řízení o jeden stupeň vyšší než hodnocený, který zná hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení nejméně 3 měsíce (dále jen „hodnotitel“). Vojáci přímo podřízení ministrovi obrany, jeho náměstkům a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky jsou hodnoceni bez ohledu na dobu přímé podřízenosti.

01.12.200903.08.2015

(2) Služební hodnocení je průběžné posuzování profesionálních kvalit vojáka. Zpracovává se písemně na formuláři uvedeném v příloze k této vyhlášce, a to jednou ročně v období od 1. listopadu do 31. ledna následujícího roku.

01.12.200903.08.2015

(3) Služební hodnocení může být zpracováno i mimo tento termín v důsledku dlouhodobého neplnění uložených úkolů nebo závažných nedostatků v plnění služebních povinností. Služební hodnocení se zpracuje před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat službu po dobu kratší než 3 měsíce.

01.12.200903.08.2015

(4) Služební hodnocení vychází z průběžného hodnocení. S písemným hodnocením seznámí hodnotitel hodnoceného vojáka při hodnotícím pohovoru. Po ukončení hodnotícího procesu se hodnocení zakládá do osobního spisu vojáka.

01.12.200903.08.2015

(5) Služební hodnocení hodnotitel nezpracovává na vojáky, kteří v době zpracování hodnocení

01.12.200903.08.2015

a) byli vysláni do kurzů s dobou studia delší než 6 měsíců,

01.12.200903.08.2015

b) vykonávali službu ve svém služebním zařazení po dobu kratší než 3 měsíce,

01.12.200903.08.2015

c) byli více než 6 měsíců neschopni služby pro nemoc nebo úraz, nebo kterým byla na takovou dobu poskytnuta dovolená bez nároku na peněžní náležitosti,

01.12.200903.08.2015

d) čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou po dobu delší než 6 měsíců, nebo

01.12.200903.08.2015

e) měli vypracováno služební hodnocení, které není starší než 3 měsíce.


01.12.200903.08.2015

§ 2

01.12.200903.08.2015

Zrušovací ustanovení

01.12.200903.08.2015

Zrušuje se:

01.12.200903.08.2015

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.

01.12.200903.08.2015

2. Vyhláška č. 138/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.


01.12.200903.08.2015

§ 3

01.12.200903.08.2015

Účinnost

01.12.200903.08.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.


01.12.200903.08.2015

Ministr:

01.12.200903.08.2015

MUDr. Barták v. r.


01.12.200903.08.2015

01.12.200903.08.2015

Příloha k vyhlášce č. 414/2009 Sb.

01.12.200903.08.2015

Služební hodnocení
Služební hodnocení

Přesunout nahoru