PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 4/2009 Sb.Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

Částka 2/2009
Platnost od 07.01.2009
Účinnost od 07.01.2009
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
07.01.2009

4

07.01.2009

VYHLÁŠKA

07.01.2009

ze dne 22. prosince 2008

07.01.2009

o ochraně zvířat při přepravě

30.01.2013

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


07.01.2009

ČÁST PRVNÍ

07.01.2009

PŘEDMĚT ÚPRAVY

30.01.2013

§ 1

30.01.2013

Tato vyhláška stanoví velikost prostor pro přepravu zvířat.

30.01.2013

ČÁST DRUHÁ

07.01.2009

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ, NA KTEROU SE NEVZTAHUJE PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

07.01.2009

§ 4

07.01.2009

Velikost prostor pro přepravu zvířat

07.01.2009

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


30.01.2013

ČÁST TŘETÍ

07.01.2009

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

07.01.2009

§ 5

07.01.2009

Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.


07.01.2009

§ 6

07.01.2009

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


07.01.2009

Ministr:

07.01.2009

Mgr. Gandalovič v. r.


07.01.2009

07.01.2009

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.

07.01.2009

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství

07.01.2009

1. Silniční a železniční přeprava koní, oslů a jejich kříženců (dále jen „koně“)

07.01.2009
Kategorie zvířatMinimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2Minimální rozměry stání na jedno zvíře v m
Dospělí koně1,750,7 x 2,5
Mladí koně (6 až 24 měsíců)cesta do 48 hod.1,200,6 x 2,0
cesta nad 48 hod.2,401,2 x 2,0
Poníci (výška do 144 cm)1,000,6 x 1,8
Hříbata do 6 měsíců1,401,0 x 1,4
07.01.2009

Během delších cest musí mít hříbata a mladí koně možnost ulehnout.
Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odchylovat nejvýše o 10 % a u mladých koní a hříbat o 20 % v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

07.01.2009

2. Silniční a železniční přeprava skotu

07.01.2009
Kategorie zvířatPřibližná hmotnost zvířat v kgMinimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2
Malá telata500,30 až 0,40
Středně velká telata1100,40 až 0,70
Těžká telata2000,70 až 0,95
Středně velký dospělý skot3250,95 až 1,30
Těžký dospělý skot5501,30 až 1,60
Velmi těžký dospělý skotnad 700nad 1,60
07.01.2009

Uvedené hodnoty se mohou zvýšit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

07.01.2009

3. Silniční a železniční přeprava ovcí a koz

07.01.2009
Kategorie zvířatHmotnost zvířat v kgMinimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2
Ostříhané ovcedo 550,20 až 0,30
nad 55nad 0,30
Neostříhané ovcedo 550,30 až 0,40
nad 55nad 0,40
Vysokobřezí ovcedo 550,40 až 0,50
nad 55nad 0,50
Kozydo 350,20 až 0,30
35 až 550,30 až 0,40
nad 550,40 až 0,75
Vysokobřezí kozydo 550,40 až 0,50
nad 55nad 0,50
07.01.2009

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na plemeni, vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.

07.01.2009

4. Silniční a železniční přeprava prasat

07.01.2009

Všechna prasata musí mít k dispozici dostatek prostoru, aby mohla ležet nebo stát v přirozeném postoji. Aby se vyhovělo tomuto minimálnímu požadavku, neměla by hustota osazení pro prasata o přibližné hmotnosti 100 kg překročit 235 kg/m2.
S ohledem na plemeno, vzrůst a tělesný stav, se výše uvedené minimální požadavky na plochu přiměřeně zvyšují. S ohledem na povětrnostní podmínky a délku trvání cesty, se výše uvedené minimální požadavky na plochu zvyšují až o 20%.

07.01.2009

5. Požadavky na nakládací zařízení

07.01.2009
Kategorie zvířatMaximální sklon zařízení pro nakládku (ve °)
Koně, osli a kříženci25
Skot20
Telata do 6 měsíců stáří20
Ovce a kozy20
Prasata20
07.01.2009

6. Přeprava drůbeže

07.01.2009
KategoriePlocha v cm2
Jednodenní kuřata21 až 25 na 1 kuře
do 1,6 kg180 až 200 na 1 kg
Drůbež vyjma 1,6 až 3 kg160 na 1 kg
jednodenní 3 až 5 kg115 na 1 kg
nad 5 kg105 na 1 kg
07.01.2009

Uvedené hodnoty platí pro přepravu drůbeže v kontejnerech a mohou se měnit v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce trvání cesty.

07.01.2009

7. Silniční, železniční a letecká přeprava psů a koček

07.01.2009

a) Silniční přeprava psů

07.01.2009

Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby dopravního prostředku. Psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

07.01.2009

b) Silniční nebo železniční přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu

07.01.2009

Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v písmenu c). Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

07.01.2009

c) Letecká přeprava psů

07.01.2009

Přepravní boxy musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je nejméně dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

07.01.2009

d) Silniční, železniční a letecká přeprava koček

07.01.2009

Kočky musí být umístěny v dopravním prostředku tak, aby neohrozily řidiče ani sebe. Pokud jsou kočky přepravovány v přepravních boxech, musí mít přepravní box takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Přepravní box musí umožnit kočkám pohodlné ležení. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti kočky. Box musí být zajištěn proti samovolnému otevření. Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Přeprava více koček v jednom boxu může být uskutečněna pouze v případě, že box svými rozměry odpovídá počtu přepravovaných zvířat. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

07.01.2009

e) Při přepravě koček a krátkolebých plemen psů a jejich kříženců je třeba mít na zřeteli jejich zvýšenou potřebu čerstvého vzduchu a náchylnost k dýchacím potížím.

07.01.2009

8. Silniční, železniční a letecká přeprava ostatních savců a ptáků

07.01.2009

a) Velikost přepravních prostor pro ostatní savce a ptáky musí odpovídat velikosti zvířete nebo skupiny zvířat daného druhu tak, aby každé zvíře mohlo stát a bez problémů si lehat nebo vstávat.

07.01.2009

b) Velikost kontejneru pro přepravu ptáků odpočívajících na hřadech musí umožnit sezení na hřadu s napřímenou hlavou a ocasem pro každého ptáka. Ptákům, kteří neodpočívají na hřadech, musí velikost přepravních prostor kontejneru umožňovat vzpřímené stání.

07.01.2009

c) Ptáci musí být přepravováni v šeru.

07.01.2009

9. Přeprava studenokrevných obratlovců

07.01.2009

Velikost kontejneru pro přepravu studenokrevných obratlovců vyjma ryb musí umožnit větrání, zabezpečení teploty a podmínek mikroklimatu, které odpovídají danému druhu.

Přesunout nahoru