PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 1/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 1/2009
Platnost od 01.01.2009
Účinnost od 01.01.2009
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2009

1

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

ze dne 18. prosince 2008,

01.01.2009

kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 9 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

01.01.2009

2. V § 9 odst. 1 písm. r) se slova „anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení,“ zrušují.

01.01.2009

3. Na konci textu § 12 se doplňují slova „ , s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1“.


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Přechodná ustanovení

01.01.2009

1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009.

01.01.2009

2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012.

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Účinnost

01.01.2009

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.01.2009

Vlček v. r.

01.01.2009

Klaus v. r.

01.01.2009

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru