PLUS na zkoušku

Zákon č. 433/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 140/2008
Platnost od 15.12.2008
Účinnost od 15.12.2008
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.12.2008

433

15.12.2008

ZÁKON

15.12.2008

ze dne 27. listopadu 2008,

15.12.2008

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

15.12.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.12.2008

Čl. I

15.12.2008

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

15.12.2008

1. V § 41e odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Náhrada oprávněné osobě se poskytuje v částce vypočtené podle odstavce 1, nejvýše však v částce odpovídající 50000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.“.

15.12.2008

2. V § 41m odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Připojištění musí být sjednáno tak, aby částka, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, nepřesahovala částku odpovídající 50000 EUR. Příspěvek do Fondu je roven příspěvku podle § 41c vynásobenému zlomkem, v jehož čitateli je rozdíl mezi částkou, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, a limitem pro maximální náhradu podle systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož je pobočka zahraniční banky účastna, a ve jmenovateli částka, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění.“.


15.12.2008

Čl. II

15.12.2008

Účinnost

15.12.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


15.12.2008

Vlček v. r.

15.12.2008

Klaus v. r.

15.12.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru