PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 411/2008 Sb.Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Částka 134/2008
Platnost od 01.12.2008
Účinnost od 16.12.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
16.12.2008

411

16.12.2008

VYHLÁŠKA

16.12.2008

ze dne 18. listopadu 2008

16.12.2008

o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

16.12.2008

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona:


16.12.2008

§ 1

16.12.2008

Předmět úpravy

16.12.2008

Tato vyhláška stanoví

16.12.2008

a) druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,

01.08.2011

b) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

16.12.2008

§ 2

16.12.2008

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

16.12.2008

(1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

16.12.2008

a) všechny jedovaté druhy,

16.12.2008

b) z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy.

16.12.2008

(2) Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

16.12.2008

a) z řádu kasuáři (Casuariiformes) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,

16.12.2008

b) z řádu dravci (Falconiformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,

16.12.2008

c) z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy,

16.12.2008

d) z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny druhy,

16.12.2008

e) z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola a Egretta všechny druhy.

16.12.2008

(3) Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

16.12.2008

a) z řádu primáti (Primates) všechny druhy,

16.12.2008

b) z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1),

16.12.2008

c) z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy,

16.12.2008

d) z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2),

16.12.2008

e) z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2), zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1) a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos).

16.12.2008

§ 4

16.12.2008

Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

16.12.2008

Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je uveden v příloze této vyhlášky.


16.12.2008

§ 5

16.12.2008

Účinnost

16.12.2008

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


16.12.2008

Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.


16.12.2008

16.12.2008

Příloha k vyhlášce č. 411/2008 Sb.

01.08.2011

Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Poznámky pod čarou

16.12.2008

1) § 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

16.12.2008

2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru